piatok 14. augusta 2020

Trend: Vysokoškoláci „kradnú“ miesta stredoškolákom

Na Slovensku evidujeme veľký záujem o vysokoškolské štúdium, čo má aj svoje opodstatnenie. Platy ľudí s univerzitným vzdelaním sú totiž výrazne vyššie ako platy stredoškolsky vzdelaných Slovákov. A tak máme viac vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov ako potrebujeme. 

Podľa analýzy portálu Profesia. požaduje v roku 2020 titul z vysokej školy zhruba 21 percent pracovných ponúk. Do tohto podielu si pritom započítané všetky stupne vysokoškolského vzdelania. Ak sa pozrieme na to, koľko ponúk požaduje magisterský alebo inžiniersky titul, ide iba o desatinu inzerátov. Zamestnávatelia však vyžadujú najčastejšie maturitu. Z celkového počtu ide o takmer 41 percent pracovných ponúk na Profesia.sk. Druhým najčastejším požadovaným stupňom vzdelania je stredoškolské bez maturity. Tento stupeň uvádzajú zamestnávatelia v 21 percentách inzerátov. 

Počas prvých šiestich mesiacov 2020 reagovalo aspoň na jednu ponuku práce celkovo 29.515 uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú súčasťou CV databázy pracovného portálu. Počet ponúk, ktoré požadovali akékoľvek vysokoškolské vzdelanie bol počas 1. polroka len zruba 19.400. Najčastejšie išlo o ponuky práce so špecifickým zameraním ako je učiteľ, programátor, finančný analytik, IT analytik či IT konzultant, teda o pozície, na ktoré spĺňa podmienky špecifická skupina uchádzačov. Aj to môže byť dôvod, prečo uchádzači s vysokoškolským titulom reagujú častejšie na „stredoškolské“ ponuky ako tie „vysokoškolské“. Počas 1. polroka 2020 až 76 percent vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov zareagovalo aspoň na jednu ponuku práce, ktorá požadovala strednú školu. Na aspoň jednu ponuku práce, ktorá požadovala vysokoškolské vzdelanie, zareagovala iba zhruba tretina uchádzačov s univerzitným titulom. Uchádzači pritom mohli reagovať na viacero typov ponúk. Odlišná je situácia pri uchádzačoch s maturitou. Najväčšia časť, 68 percent si počas prvého polroka hľadala prácu, ktorá vyžadovala aspoň maturitu alebo nadstavbu. Pomerne vysoký podiel však zaznamenala Profesia aj pri uchádzačoch s maturitou, ktorí reagovali aspoň na jednu ponuku práce, na ktorú stačilo základné vzdelanie. Z celkového počtu išlo až o 46 percent.