štvrtok 13. augusta 2020

Aktuálne: Drahšie cigarety

Návrh novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov prináša viacero noviniek. Ministerstvo financií SR pokračuje s mechanizmom tzv. Daňového kalendára, ktorý prináša pravidelné zvyšovanie spotrebnej dane z tabakových výrobkov. Úprava daňových sadzieb je rozvrhnutá na nasledujúce 4 roky. 

Zvýšenie sadzieb pre tabakové výrobky sa bude vo všeobecnosti realizovať v dvoch krokoch, a to k 1. februáru 2021 a k 1. februáru 2023. V priemere by mala cena jednej škatuľky cigariet od budúceho roka vzrásť o 40 centov a o 20 centov v roku 2023. Navrhuje sa 2-mesačná lehota dopredaja po zmene sadzby dane, čiže cigarety zdanené v súčasnosti platnou sadzbou dane, ktoré budú uvedené na slovenský trh do konca januára 2021, bude možné dopredávať do konca marca 2021. Rovnaký mechanizmus je pre cigarety navrhnutý aj pri zmene sadzby k 1. februáru 2023. 

Novelou sa má sprísniť tiež prevoz tabakových výrobkov. Slovensko zavádza smernicu Európskej únie (EÚ), podľa ktorej sa začne využívať elektronická evidencia prepravovaného tovaru. Kým doteraz boli sprievodné dokumenty v klasickej papierovej forme, po novom bude celý proces od začiatku až do konca elektronický. K elektronickým dokumentom budú mať prístup dotknuté colné úrady odosielateľa aj príjemcu. Opatrenie zníži administratívnu záťaž podnikateľov aj finančnej správy a systém tiež poskytne väčšiu transparentnosť pri preprave tabakových výrobkov, čím sa eliminujú prípadné podvody. Elektronizáciu v tejto oblasti sú členské štáty EÚ povinné zaviesť až od roku 2023.