pondelok 10. augusta 2020

Digitalizácia: V Európe žiadne výrazné zlepšenie?

Za posledné dva roky nenastalo podľa štúdie European Payment Practices 2019 (3.400 spoločností v 17 európskych štátoch) v oblasti digitalizácie v Európe žiadne výrazné zlepšenie. Rovnako tak proces upomínania dlžníkov sa celoplošne v porovnaní s rokom 2017 veľmi nezmenil. Naopak mierne zlepšenie zaznamenalo Slovensko. 

Veľmi vysokú a uspokojivú úroveň digitalizácie malo v roku 2017 podľa štúdie 49 percent respondentov v rámci celej vzorky. Úplne rovnaké číslo uvádzajú firmy aj za minulý rok. Čo sa týka procesu upomínania, kompletne digitalizovaných bolo 17 percent spoločností v roku 2017 aj v roku 2019. Lepší stupeň digitalizácie uviedlo za minulý rok ešte menej firiem, než dva roky predtým (24 a 25 percent). Michal Šoltes zdôraznil, že v dnešnej dobe sú údaje cenné a podnikateľské subjekty si to samozrejme uvedomujú: „Sú základným faktorom umožňujúcim spoločnostiam spoznať a pochopiť trendy na trhu a preferencie zákazníkov. Tento proces je možné neustále zlepšovať pomocou umelej inteligencie, ktorá je priamo spojená s dostupnosťou obrovského množstva údajov.“ 

Stupeň digitalizácie sa v jednotlivých krajinách líši. Zlepšiť ho behom dvoch rokov dokázali firmy v Belgicku, Švajčiarsku, Veľkej Británii a Španielsku. V prípade upomienkového procesu pre dlžníkov boli na tom najlepšie francúzske firmy, ale aj španielske, britské či švajčiarske. V prípade Slovenska sa stupeň digitalizácie podarilo medzi rokmi 2017 a 2019 zvýšiť z 51 na 59 percent. Proces upomínania malo kompletný o jedno percento viac firiem (z 18 na 19 percent). Faktom ale je, že iba 33 percent Európanov vo všeobecnosti dôveruje spoločnostiam, že s digitálnymi údajmi zaobchádzajú zodpovedne. Najvyššiemu stupňu digitálnej dôveryhodnosti sa tešia banky a poskytovatelia online platieb. Na druhej strane, na spodnej hranici dôvery sú telekomunikačné spoločnosti, ale aj sociálne siete. Logickým záverom je, že ľudia považujú svoje bankové údaje za najdôležitejšie a žiadajú ich ochranu.