pondelok 10. augusta 2020

Aktuálne: Zmeny liekovej politiky na Slovensku

Ministerstvo zdravotníctva SR pokračuje v úpravách liekovej politiky. Nové pravidlá by mali pacientom zabezpečiť pri každej diagnóze liek bez doplatku alebo so sociálne akceptovateľným doplatkom. Chce tak odstrániť vyššie doplatky za rozdielne množstvo liečiva v lieku, tzv. „silu lieku“. 

Ako príklad z praxe uvádza rezort liek na mnohopočetný myelóm (druh rakoviny, ktorá útočí na určitý druh bielych krviniek). Na trhu dnes existuje v troch rôznych „silách lieku“, 10, 15 a 25 mg, pričom iba najsilnejší 25 mg bol plne hradený. Po novom budú plne hradené aj 10mg a 15mg balenia. Na Slovensku máme k 1. júlu kategorizovaných 4.291 liekov, teda tých, ktoré sú pre pacientov k dispozícii po predpísaní lekárom z verejného zdravotného poistenia v plnej alebo čiastočnej úhrade. Nové referenčné skupiny budú nastavené v praxi od najbližšej jesene. 

Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti pracuje na ohlásenej zmene legislatívy v rámci sociálneho balíčka Vlády SR, ktorý sa dotýka najzraniteľnejšej skupiny obyvateľov. Ide o úpravu zákonov, ktorými sa zrušia doplatky za lieky pre deti do šiestich rokov veku, ľudí ťažko zdravotne postihnutých a dôchodcov, pri ktorých sa bude zohľadňovať výška ich príjmu, a to do výšky doplatku najlacnejšieho zameniteľného lieku.