štvrtok 13. augusta 2020

EU: 25 miliónov eur pre Slovensko

Európska komisia (EK) schválila slovenskú schému financovania vo výške 25 miliónov eur na podporu inovačných spoločností s obmedzeným prístupom k úverovým nástrojom v súvislosti s prepuknutím pandémie ochorenia COVID-19. 

Verejná podpora bude mať formu konvertibilných úverov so splatnosťou od 18 do 36 mesiacov a bude dostupná spoločnostiam s inovatívnym produktom uplatniteľným na rôznych úrovniach alebo službou s potenciálom rastu na medzinárodných trhoch. Cieľom je pomôcť inovatívnym spoločnostiam získať prístup k externému financovaniu v čase, kedy je fungovanie úverových trhov vážne narušené. 

Podľa stanoviska EK musí byť podpora spoločnosti poskytnutá do konca roku 2020 a jej výška nesmie presiahnuť 800.000 eur na jednu spoločnosť. Slovenský systém finančnej pomoci je v súlade s dočasnými pravidlami štátnej pomoci a opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na odstránenie vážneho narušenia hospodárstva členského štátu. Komisia schválila podporu pre krajinu na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie ochorenia COVID-19.