utorok 11. augusta 2020

SR: Priemerná mzda

Na základe údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR bola vlani priemerná hrubá mesačná mzda na Slovensku 1.262 eur. Najvyššia priemerná hrubá mesačná mzda, a to 1.641 eur, bola dosiahnutá v Bratislavskom kraji. 

Druhú najvyššiu priemernú mesačnú mzdu vo výške 1.197 eur mali zamestnanci Trnavského kraja, ďalej nasledovali zamestnanci v Trenčianskom (1.180 eur), v Žilinskom kraji (1.174 eur) a v Košickom kraji (1.168 eur). Naopak najnižšiu priemernú mzdu vo výške 1.024 eur zarobili zamestnanci v Prešovskom kraji. V najlepšie zarábajúcom Bratislavskom kraji dosiahla polovica zamestnancov mzdu vyššiu než 1.264 eur, pričom v kraji s najnižšou priemernou mzdou to bolo o 394 eur menej. Medián miezd, tzv. stredná hodnota všetkých miezd v porovnávanej vzorke, ktorá rozdeľuje príjmy na dve presne rovnaké polovice – na 50 % tých, ktorí zarábajú viac ako je medián a 50 % tých, ktorí vidia na výplatnej páske menej, bol v Bratislavskom kraji vyšší ako medián hrubej mesačnej mzdy na Slovensku. V Prešovskom kraji dosiahol medián hrubých miezd 68,9 % z celoslovenskej priemernej mzdy.

Mzdové rozdiely v rámci krajov boli najvyššie v Bratislavskom kraji, kde decilový podiel, teda podiel minimálnych miezd horných 10 % a maximálnych miezd dolných 10 %, dosiahol hodnotu 4,2. Veľké mzdové rozdiely boli zaznamenané aj v Košickom kraji, kde 10 % zamestnancov malo mzdu nižšiu než 557 eur a 10 % malo mzdu vyššiu ako 1.825 eur. Najnižšia mzdová diferenciácia bola v Trenčianskom kraji, kde decilový podiel predstavoval hodnotu 2,8.

Podľa analýzy Wood & Company na Slovensku v roku 2019 zarábalo menej ako 600 eur v hrubom 7,4 % zo všetkých zamestnancov pracujúcich na plný úväzok, išlo  približne o 154.000 zamestnancov. Hrubá mzda pod 600 eur sa týkala viac žien ako mužov. Vlani videlo na výplatnej páske sumu nižšiu ako 600 eur v hrubom 7,8 % zamestnaných Sloveniek a 7 % zamestnaných Slovákov. Z hľadiska vzdelania takmer pätina zamestnancov s ukončeným maximálne základným vzdelaním nezarobila viac ako 600 eur v hrubom. Plat nižší ako 600 eur sa týka aj takmer desatiny zamestnancov s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity. Ani maturita nemusí byť vždy zárukou vyššieho platu. Napríklad vyše 7 % zamestnancov s úplným stredným všeobecným vzdelaním zarába pod 600 eur.