streda 12. augusta 2020

Novinka: COVID semafór

Hlavné mesto SR Bratislava zaviedlo signalizačný systém, tzv. COVID semafór. Na základe dát analyticky vyhodnotí, v akej fáze epidémie sa nachádzame a ktoré z pripravených opatrení je potrebné zaviesť do praxe. Systém založený na rovnakom princípe pripravuje ministerstvo zdravotníctva na celonárodnej úrovni. 

Úlohou monitorovacieho a signalizačného systému je poskytnúť včasné varovanie pred nekontrolovaným šírením nákazy tak, aby sa mohli podniknúť potrebné preventívne kroky a zabrániť nekontrolovanému šíreniu nákazy. Podľa vyhodnotenia jednotlivých indikátorov semafór aktivuje jednu z piatich fáz: 
  • Biela fáza – stav, kedy sa neeviduje za obdobie 7 dní žiadny nový potvrdený prípad nákazy COVID-19. 
  • Zelená fáza - znamená režim denného monitorovania a analýzy epidemiologických dát, pristupuje sa k osvete a vzdelávaniu na podporu dodržiavania hygienických a protiepidemiologických opatrení (pravidelné umývanie rúk, odporúčania na nosenie rúšok...). 
  • Oranžová fáza - prijímanie prvých opatrení na ochranu najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. 
  • Červená fáza - zavádzajú sa opatrenia celomestského významu a pristupuje sa k obmedzeniam plánovaných hromadných akcií. 
  • Čierna fáza - ide o stav, kedy je ľuďom odporúčané výrazne minimalizovať svoj pohyb a fyzický kontakt s inými ľuďmi. 

Štandardné ukazovatele, ktoré COVID semafór vyhodnocuje: 
  1. Efektívne časovo závislé reprodukčné číslo – vyjadruje počet osôb, ktoré v priemere aktuálne nakazí jeden infikovaný človek v závislosti od aktuálneho správania obyvateľov a dodržiavania protiepidemických opatrení. Inými slovami okrem základných vlastností koronavírusu sa pri výpočte zohľadňuje napr. do akej miery sa aktuálne nosia rúška, alebo či sa uskutočňujú masové podujatia. Toto číslo sa môže meniť zo dňa na deň a umožňuje vedieť, kedy nastáva exponenciálny rast reprodukcie nového koronavírusu a ako rýchlo sa tento vírus šíri. 
  2. Aktuálna prevalencia - ide o počet aktívne chorých, resp. laboratórne potvrdených prípadov ochorenia na COVID-19. 
  3. Stav nemocničných kapacít 
  4. Super-šírenie v populácii - udalosť, pri ktorej sa nakazia minimálne piati ďalší ľudia. Najväčší potenciál na superšírenie majú preplnené uzavreté miesta (diskotéky, konferencie, zhromaždenia, oslavy...). 
Vďaka signalizačnému systému sa môžu okamžite zaviesť opatrenia odporúčané odborníkmi pre jednotlivé fázy epidémie a ovplyvniť tak rýchlosť šírenia ochorenia COVID-19.