utorok 11. augusta 2020

Softwarning: Ukladanie účtovných závierok

K doterajším približne päťdesiatim priateľským upozorneniam (tzv. softwarning) pribudlo od finančnej správy nové upozornenie na správne ukladanie účtovných závierok do Registra účtovných závierok (RÚZ). Povinnosť ukladať dokumenty do RÚZ účtovným jednotkám vyplýva zo zákona o účtovníctve. 

Finančná správa si uvedomuje, že nesplnenie tejto povinnosti nemuselo byť úmyselné, ale napríklad aj z dôvodu časovej zaneprázdnenosti či obyčajnej neznalosti tejto povinnosti. V najnovšom softwarningu preto požiadala spoločnosti, aby si overili správnosť podania dokumentov (účtovných závierok) za predchádzajúce účtovné obdobie. Zasielaním takýchto priateľských upozornení chce pomáhať a upozorňovať na povinnosti, aby pomohla vyvarovať sa potenciálnym sankciám či pokutám. Aj preto v najnovšom softwarningu pripojí informáciu, akým spôsobom je možné správne účtovnú závierku do registra uložiť.

Opakovane neuložilo účtovnú závierku až 26.726 účtovných jednotiek. Ak ale subjekt vykoná nápravu do 30.9.2020, daňový úrad prihliadne na snahu takýchto klientov riadne si plniť svoje zákonné povinnosti. Termín uvedený v liste neplatí pre účtovné závierky za rok 2019. Podľa ustanovení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 totiž lehota na uloženie dokumentov (účtovných závierok) za rok 2019 a podanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za toto zdaňovacie obdobie ešte neuplynula.