štvrtok 13. augusta 2020

COVID-19: Slováci majú obavy aj o príjem

Koronakríza výrazne ovplyvnila financie Slovákov. Každá piata rodina dnes nemá rezervu už ani na jeden mesiac. Viac ako tri štvrtiny domácností si ale uvedomujú dôležitosť úspor a chcú si sporiť aspoň toľko čo doteraz. 

Podľa prieskumu Slovenskej sporiteľne s agentúrami Wawemaker a Zaraguza prostredníctvom on-line dotazníkov (máj 2020 na vzorke 1.022 respondentov SR vo veku 15-60 rokov s navýšeným podielom mladších respondentov do tridsiatich rokov) si chcú takmer všetci respondenti svoje financie strážiť viac. Deväť z desiatich plánuje vyhľadávať najvýhodnejšie ceny a ponuky, väčšiu finančnú rezervu si chce vytvárať 84 % ľudí a až 72 % zvažuje hľadať viaceré zdrojy príjmu. Kým pred koronakrízou si drvivá väčšina z nás užívala stabilný príjem, takmer pätina Slovákov dnes očakáva zhoršenie, pričom počet ľudí s nestabilným príjmom sa zdvojnásobí. Hlavným zdrojom príjmov Slovákov zostáva mzda zo zamestnania, očakáva sa pokles príjmov z podnikania a väčšia závislosť na štátnych dávkach. 

Prázdnu peňaženku podľa prieskumu aspoň raz v živote zažilo sedem z desiatich ľudí. Väčšina (58 %) z nás je v ťažších časoch aktívna a premýšľa, ako znovu peniaze zarobiť, zvyšok sa skôr uskromní a čaká, až zase peniaze budú. Na otázku, koľko peňazí je dosť, odpovedajú jednotlivé vekové skupiny rôzne. Kým dvadsiatnikom je 1.000 eur viac než dosť, tridsiatnici by potrebovali aspoň 2.000 eur. Štyridsiatnici viac prepočítavali podľa členov domácnosti. Optimum má relatívne široké rozpätie medzi 800 – 1.500 eur na jedného člena rodiny. Niektorí päťdesiatnici by boli úplne spokojní s 900 eurami.