piatok 18. decembra 2020

EU: 47,5 miliardy eur v rámci REACT-EU

Poslanci Európskeho parlamentu schválili dodatočnú pomoc pre regióny Európskej únie (EÚ) na riešenie pandémie COVID-19 a jej dôsledkov v oblasti sociálnej a zdravotnej starostlivosti. K dispozícii bude prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ, pričom 37,5 miliardy eur sa vyčlení na rok 2021 a 10 miliárd eur na rok 2022. Oprávnené operácie by však mohli byť financované retroaktívne od 1. februára 2020, pričom zdroje bude možné využiť až do konca roka 2023.

Krajiny EÚ budú môcť časť finančných prostriedkov vyčleniť na Európsky sociálny fond, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD), iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ako aj na cezhraničné programy (Interreg). Investície financované z nových prostriedkov by sa mali zamerať na odvetvia, ktoré boli najviac postihnuté hospodárskymi následkami pandémie.

REACT-EU, t. j. iniciatíva pomoci pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe, je návrh z dielne Európskej komisie zameraný na riešenie hospodárskych a sociálnych následkov pandémie. Formálne ide o novelu nariadenia o spoločných ustanoveniach, známeho tiež ako všeobecné nariadenie, ktoré predstavuje právny rámec pre politiku súdržnosti počas programového obdobia 2014 – 2020. Nová právna úprava nadväzuje na dva predchádzajúce návrhy v oblasti kohéznej politiky (politiky súdržnosti): Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII) a Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus (CRII+). Obe iniciatívy zmenili pravidlá pre regionálne výdavky s cieľom uľahčiť obnovu Únie po pandémii. Iniciatíva REACT-EU bude financovaná z prostriedkov nástroja na obnovu EÚ pre budúce generácie (NGEU).