streda 16. decembra 2020

5G: Ďalšia sieť v Bratislave

Od 10. decembra 2020 pokrýva vybrané časti Bratislavy nová 5G sieť Slovak Telekom. Na dodávku 5G mobilnej prístupovej siete a zavedenie komerčných služieb 5G si operátor vybral spoločnosť Ericsson. 

Zámerom je zrýchliť a zefektívniť rozširovanie B2C a B2B podnikateľských aktivít v sieti spoločnosti Slovak Telekom. K funkcionalitám, ktoré sa budú využívať, patrí aj riešenie na flexibilné zavádzanie 5G, čím sa umožní rýchlejšia a plynulejšia adopcia technológie. Okrem komerčného uvedenia 5G na trh sa plánuje aj implementácia prvej kampusovej (privátnej) siete na Slovensku, ktorá prinesie inovácie v oblasti priemyselnej automatizácie. 

Nová privátna sieť s podporou 5G vytvorí nové príležitosti pre digitalizáciu Slovenska. 5G sa môže stať hnacím motorom pre digitalizáciu ekonomiky a podľa nedávnej správy spoločnosti Analysys Mason o možnostiach využitia 5G sa tiež predpokladá, že prinesie čistý prínos pre HDP Slovenska vo výške 771 miliónov EUR.