utorok 15. decembra 2020

Trend: Na Slovensku sme čelili hlavne ransomvéru

Pandémia koronavírusu spôsobila náhle a rozsiahle zmeny na celom svete vrátane Slovenska. Potrebné opatrenia v rámci sociálneho dištancovania, práca na diaľku a firmy snažiace sa prispôsobiť novému normálu priniesli isté rozdiely v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Slovensko bolo tento rok oproti minulosti oveľa lepšie chránené pred bankovými trójskymi koňmi, mobilným malvérom a stalkervérom, ale bolo oveľa viac pod tlakom ransomvéru. No aj keď počet kyberútokov na Slovensku klesá, v skutočnosti sú útoky oveľa vytrvalejšie a viac zamerané na konkrétne ciele.

V porovnaní s rokom 2019 bolo na Slovensku v roku 2020 zaznamenaných o 22,64 % menej útokov na počítače a najväčší medziročný úspech zaznamenali bankové trójske kone. Po prvom štvrťroku, kedy bol zaznamenaný vyšší počet útokov, je ku koncu roka bankových trójskych koní v medziročnom porovnaní o 85,8 % menej. Podobná situácia nastala aj v oblasti malvéru a stalkervéru. Avšak podliehať falošnému pocitu bezpečia by bolo predčasné. Situácia je stále vážna. Dobrým príkladom je oblasť mobilného malvéru, ktorý síce zaznamenal pokles v počte útokov na unikátnych používateľov o 12,42 %, no v počte detekcií sa zvýšili o 0,51 %. To znamená, že viackrát bol napadnutý menší počet používateľov, takže záverom je, že hrozby sa stávajú cielenejšími a vytrvalejšími a kyberzločinci tak dostávajú „viac za menej“. 

Jediná oblasť, ktorá na základe údajov Kaspersky na Slovensku v medziročnom porovnaní rástla, sa týka ransomvéru. Len na rozdiel od mobilného malvéru, ransomvér stúpol v počte unikátnych používateľov o 86,64 % a počet detekcií sa znížil o 31,15 %. „Aj keď sme na Slovensku nezaregistrovali dramatický nárast celkového počtu hrozieb, štatistické údaje pri istých hrozbách naznačujú, že sa stali buď adresnejšími (napríklad mobilný malvér), alebo ovplyvňujú ešte väčší počet obetí (napríklad útoky ransomvéru). Je zaujímavé, že oproti regionálnym trendom celkový počet bankových trójskych koní tento rok na Slovensku nerástol,“ uzatvára Miroslav Kořen.