štvrtok 17. decembra 2020

IFR: Trh AMR a AGV v roku 2019

Podľa správy World Robotics 2020 Service Robots vydanej organizáciou IFR (International Federation of Robotics)  na konci roku 2019 veľkosť globálneho trhu s logistickými autonómnymi robotmi (AMR) a AGV systémami (AGV) dosiahla 1,9 miliardy USD. Spoločnosti a organizácie na celom svete si kúpili 75 tisíc AMR robotov a AGV systémov - o 42 % viac než v minulom roku. IFR odhaduje, že rast tržieb v tomto segmente zostane v roku 2020 na podobnej úrovni. 

Kľúčovými trendmi ovplyvňujúcimi trh sú digitalizácia výroby, flexibilné modely RaaS (Robot ako služba) a záujem o autonómnu dezinfekciu. „Autonómne mobilné roboty sú využívané tak v skladoch, ako aj v moderných priemyselných podnikoch. Na konci rokov 2019 a 2020 došlo tiež k výraznému nárastu používania AMR robotov v oblasti dezinfekcie rôznych typov priestorov - v zdravotníctve, priemysle a verejných zariadeniach. Ukazuje to, aké univerzálne a flexibilné sú AMR roboty - v závislosti od potrieb môžu podporovať prakticky akýkoľvek sektor“, uviedol Søren E. Nielsen. 

Správa organizácie IFR zdôrazňuje, že AMR roboty sú odolné voči koncentrovaným látkam a UV žiareniu –vďaka tomu môžu dezinfikovať vybrané oblasti, pričom zamedzia ich kontakt s personálom. V priemyselných podnikoch a skladoch zas AMR zvyšujú efektivitu internej prepravy, znižujú náklady na intralogistiku a zaisťujú bezpečnosť, hlavne v dynamickom prostredí. K najvýznamnejším udalostiam na českom a slovenskom trhu v roku 2020 patrilo predstavenie dezinfekčného robota na báze MiR100 od spoločnosti AMTECH.