streda 16. decembra 2020

IT SPY: Unikátne riešenia

Diplomová práca na prvom mieste v 11. ročníku IT SPY prináša prielom v efektivite strojového učenia vďaka lepšiemu spracovaniu veľkého množstva “špinavých dát. Druhá najlepšia práca sa venuje návrhu aplikácie na zjednodušenie a zrýchlenie tvorby kombinačných obvodov. Tretie miesto oceňuje softvér, ktorý ako prvý na svete dokáže sám generovať dostatočne náročné geometrické úlohy pre matematické súťaže.
 

Z vyše 1.400 diplomových prác z Českej republiky a Slovenska vybralo víťazov 19 porotcov zložených z popredných českých akademikov a zástupcov biznisu. Šimon Mandlík (1. miesto) predstavuje framework s potenciálom skokovo zlepšiť efektivitu umelej inteligencie v úplne konkrétnych odvetviach, ktorý úspešne otestoval v spolupráci so spoločnosťami Cisco a Avast. Našiel spôsob, ako zaistiť automatizované vyhodnotenie a do budúcnosti významne prispieť k lepším a rýchlejším aktualizáciám bezpečnostného softvéru. Autor vo svojej práci demonštruje, ako rýchlejšie a lepšie chrániť používateľa pred novým malvérom a bezpečnostnými hrozbami. „Veľké firmy dnes vlastnia obrovské objemy dát, ktoré častokrát patria k tomu najcennejšiemu v ich vlastníctve. To, že spracovanie niektorých dátových zdrojov je veľmi náročné, a tak k nemu vôbec nedochádza, je obrovskou premárnenou príležitosťou, čo som chcel zmeniť práve týmto programom, ktorý je vo svojej funkcionalite unikátny. V momente, keď sa objaví nový malvér, stačí spustiť skript, ktorý si prejde dostupné dáta a natrénuje nový model pre detekciu, čo umožní presnejšie návrhy pre aktualizáciu bezpečnostných programov. Softvér sme testovali spoločne s firmami Cisco a Avast, s ktorou ho ešte ďalej rozvíjame, preto sú prezentované projekty zamerané hlavne na kybernetickú bezpečnosť, ale využitie je do budúcnosti ďaleko širšie“, dodal Šimon Mandlík. 

Na druhom mieste sa umiestnil Juraj Síč z Fakulty informatiky na Masarykovej univerzite v Brne, ktorý vytvoril aplikáciu zefektívňujúcu proces návrhu kombinačných obvodov. Tie sú jedným zo základných stavebných kameňov elektroniky a nachádzajú sa napríklad v procesoroch alebo grafických kartách. Táto aplikácia dokáže overovať rovnosť neúplných obvodov - v praxi teda dokáže na základe parametrov obvodu aj napriek chýbajúcim dátam zistiť, či je postup smerujúci k výslednému obvodu správny. Už pri návrhu obvodu si tak môžu vývojári overovať, či postupujú správne a prípadné chyby detegovať na samom začiatku. Ide o jedno z najlepších dostupných riešení na svete, ako potvrdzuje aj sám autor. „Moja aplikácia prešla úspešne jednou z najťažších skúšok, keď som mal možnosť ju porovnať s podobnými riešeniami na medzinárodnej súťaži QBF Evaluation 2020. Všetci súťažiaci dostali rovnaké vstupné dáta, na ktorých vykonali výpočty, a moja aplikácia zvíťazila s obrovským náskokom, čo ukazuje jej kvality“, hovorí Juraj Síč. 

Tretie miesto mieri za Patrikom Bakom na Prírodovedeckú fakultu košickej UPJŠ. Jeho diplomová práca predstavuje prvý softvér na svete, ktorý dokáže automaticky vygenerovať dostatočne zložité a zaujímavé geometrické úlohy, ktoré môžu byť použité na matematických olympiádach a iných súťažiach. Tvorba dostatočne náročných a zároveň elegantných geometrických úloh je náročným procesom, ktorý vyžaduje nielen odbornú znalosť, ale aj kreativitu a množstvo času. Softvér prešiel aj úspešným testom, ktorý autor približuje: „Softvér sme úspešne odskúšali na 4500 procesoroch, ktoré v súčte pracovali 40 tisíc hodín a vytvorili státisíce geometrických úloh. Kvalitu môjho programu potvrdzuje to, že dve z nich sa dostali medzi osem najlepších geometrických úloh navrhnutých na Medzinárodnú matematickú olympiádu a budú použité nielen v prestížnej iránskej geometrickej olympiáde, ktorej sa zúčastňuje viac ako 50 krajín, ale aj v ďalších medzinárodných a českých a slovenských súťažiach“, uviedol hovorí Patrik Bak.

Cenu verejnosti tento rok získala Zuzana Tocimánková z Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach so systémom, ktorý na základe porovnania vstupných dát u kardiologických pacientov dokáže vyhodnotiť závažnosť upchania srdečných tepien a pomôcť lekárom s vyhodnotením, či a ako rýchlo je potrebné poslať pacienta na vyšetrenie. Táto práca vznikla a bola experimentálne otestovaná v spolupráci s Východoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb.

Súťaž IT SPY sa v tomto roku konala už po jedenásty raz. Zúčastnilo sa jej 1468 absolventov z akademického roka 2019/20 zo 16 IT fakúlt v Českej republike a na Slovensku. Víťaz okrem akademického uznania získal aj 1000 eur na ďalší rozvoj projektu. Na všetky projekty sa môžete pozrieť na itspy.cz/sk/galerie-nejlepsich/.