utorok 15. decembra 2020

SR: Vývoj spotrebiteľských cien v novembri 2020

Podľa Štatistického úradu SR sa v novembri 2020 spotrebiteľské ceny udržali nízko, inflácia 1,5 % je druhá najnižšia v tomto roku a o polovicu nižšia ako pred rokom. Dynamika rastu cien v medziročnom porovnaní v priebehu novembra spomalila oproti októbru o 0,1 percentuálneho bodu, inflácia sa tak udržuje na minimách v porovnaní so situáciou pred koronakrízou. Aktuálna hodnota je druhá najnižšia v tomto roku.

V najsledovanejšej spomedzi 12 zložiek spotrebného koša - v zložke potraviny a nealkoholické nápoje, sa rast cien dostal pod 1 %, čo je výrazne menej ako sa prejavovalo v tomto odbore pred pandémiou. V druhej polovici minulého roka ceny potravín a nealkonápojov dosahovali rast od 4,7 % do 5,2 %. V novembri boli ceny medziročne vyššie najmä v zložkách, ktoré patria k menším v štruktúre výdavkov slovenských domácností, ako napr. v odbore hotely a reštaurácie, rozličný tovar a služby, ako aj zdravotníctvo. Rast inflácie zmierňovali hlavne nižšie ceny v doprave.

Spotrebiteľské ceny na Slovensku sa v novembri v porovnaní s októbrom t.r. v úhrne zvýšili o 0,1 %. Na medzimesačný vývoj mali vplyv najmä vyššie ceny v rekreácii a kultúre o 0,6 %, rástli najvýraznejšie od začiatku koronakrízy. Mieru medzimesačnej inflácie ovplyvnili tiež vyššie ceny za dopravu ako aj alkoholické nápoje a tabak. Ceny potravín sa medzimesačne nezmenili, z jednotlivých zložiek vzrástli ceny zeleniny (vrátane zemiakov) o 3,8 %. Mäso; mlieko, syry a vajcia vzrástli o 0,2 %, aj chlieb a obilniny sa zvýšili. Tieto rasty vyvážili poklesy cien ovocia o 4,1 %; ale aj olejov a tukov či rýb. Znížili sa tiež ceny nealkoholických nápojov o 0,5 % (s výnimkou cien minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav, ktoré sa zvýšili). V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá zostali ceny na úrovni predchádzajúceho mesiaca. Z jednotlivých zložiek sa zvýšili len ceny služieb na údržbu a opravu o 0,2 % a imputované nájomné o 0,1 %. Vyššie ceny v odbore alkoholické nápoje a tabak ovplyvnilo zvýšenie cien alkoholických nápojov o 0,2 % (destilátov o 0,5 %); tabaku o 0,1 %. Zvýšenie cien v odbore rekreácia a kultúra až o 0,6 % ovplyvnili vyššie ceny novín, kníh a kancelárskych potrieb o 1,3 %; výraznejšie sa tiež zvýšili ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky alebo ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá. Klesli ceny organizovaných dovolenkových zájazdov.

Rast cien v doprave ovplyvnilo zvýšenie cien dopravných služieb o 3,1 % (najmä leteckej osobnej dopravy). Znížili sa ceny nákupu dopravných prostriedkov, ako aj ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy. Rast cien v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnilo zvýšenie cien stravovacích služieb 0,2 % (úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov o 0,3 %, v reštauráciách, v kaviarňach o 0,2 %, v jedálňach o 0,1 %). Klesli ceny ubytovacích služieb o 0,5 %. Vyššie ceny v skupine výrobkov nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 0,1 % ovplyvnil rast cien výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť; nástrojov a náradia pre dom a záhradu; tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti zhodne o 0,4 %. Naopak, klesli ceny bytových textílií alebo kobercov a podlahových krytín. Na zníženie cien v odbore zdravotníctvo o 0,1 % vplývali nižšie ceny zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení. Na nižšie ceny v odbore rozličné tovary a služby o 0,3 % vplýval najmä pokles cien osobnej starostlivosti a nižšie boli aj ceny poistenia.

V medziročnom porovnaní rast cien v skupine potraviny a nealkoholické nápoje dosiahol 0,9 % pri samotných potravinách o 1 %. Spomedzi zložiek potravín boli vyššie najmä ceny mäsa o 4,5 %, ďalej potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných o 4,1 %, klesli ceny zeleniny o 3 %. Podobne z hľadiska váhy v najsilnejšej výdavkovej zložke - bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá boli ceny vyššie medziročne o 2,4 %. Výraznejšie rasty sa prejavili v odboroch, ktoré majú menšiu váhu vo výdavkoch v SR. Najvýraznejší rast vykázali ceny v odboroch reštaurácie a hotely o 4,1 %; rozličné tovary a služby o 3,8 %; zdravotníctvo o 3,7 %; vzdelávanie o 2,9 %. Medziročne nižšie boli len ceny v doprave o 4,6 %.

Index spotrebiteľských cien sa v novembri oproti októbru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,1 %, v nízkopríjmových domácnostiach sa nezmenil. Index spotrebiteľských cien sa v novembri 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov, za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 1,5 %, za domácnosti dôchodcov o 1,6 %. V priemere za jedenásť mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,9 %, za domácnosti dôchodcov o 2,2 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,1 %.