utorok 8. decembra 2020

EU: Ochrana pred COVID-19 počas zimy

Európska komisia prijala stratégiu udržateľného riadenia pandémie v nadchádzajúcich zimných mesiacoch, ktoré môžu priniesť riziko zvýšeného prenosu vírusu v dôsledku osobitných okolností, ako napríklad zhromaždenia ľudí v uzavretých priestoroch. V stratégii sa odporúča neustály dohľad a nepretržitá opatrnosť počas zimného obdobia až do roku 2021, kedy začne prebiehať distribúcia vakcín. 

Koordinovaný prístup na úrovni celej EÚ má kľúčový význam pre to, aby boli ľudia jasne informovaní a aby sa zabránilo opätovnému nárastu šírenia nákazy spojenému s obdobím sviatkov ku koncu roka. Akékoľvek uvoľnenie opatrení by malo zohľadňovať vývoj epidemiologickej situácie a dostatočnú kapacitu na testovanie, sledovanie kontaktov a liečbu pacientov.

V stratégii na ochranu pred COVID-19 počas zimy sa odporúčajú opatrenia s cieľom udržať pandémiu pod kontrolou, kým nebudú vakcíny široko dostupné. Zameriava sa na:
  • Dodržanie fyzického odstupu a obmedzenie sociálnych kontaktov, čo je kľúčové počas zimných mesiacov vrátane obdobia sviatkov. Opatrenia by mali byť cielené a mali by vychádzať z miestnej epidemiologickej situácie, aby sa obmedzil ich sociálny a hospodársky vplyv a zvýšila ich prijateľnosť zo strany ľudí.
  • Testovanie a sledovanie kontaktov nevyhnutné na zisťovanie klastrov a na prerušenie prenosu. Väčšina členských štátov má teraz vlastné aplikácie na sledovanie kontaktov. Európsky server pre sieťový priechod [European Federated Gateway Server (EFGS)], takzvaná brána, umožňuje cezhraničné sledovanie kontaktov.
  • Bezpečné cestovanie, ktoré si vyžaduje koordinovaný prístup vzhľadom na možným nárast cestovania počas sviatkov ku koncu roka. Musí sa na to pripraviť dopravná infraštruktúra a musia sa jasne komunikovať karanténne požiadavky, ktoré sa prípadne môžu uplatňovať, ak je epidemiologická situácia v regióne pôvodu horšia ako v cieľovej destinácii.
  • Kapacita zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky personál: mali by sa zaviesť plány na zabezpečenie kontinuity činností zariadení zdravotnej starostlivosti, aby sa zabezpečilo zvládnutie nárastu prípadov COVID-19 a aby sa zachoval prístupu pacientov k inej liečbe. Spoločným obstarávaním možno riešiť prípadný nedostatok zdravotníckeho vybavenia.
  • Pandemická únava a zhoršenie duševného zdravia sú prirodzenými reakciami na súčasnú situáciu. Členské štáty by sa mali riadiť usmerneniami Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sa týkajú oživenia verejnej podpory na riešenie pandemickej únavy. Mala by sa zintenzívniť aj psychosociálna podpora.
  • Národné stratégie vakcinácie. Komisia je pripravená v prípade potreby podporovať členské štáty pri nasadení vakcín podľa plánov nasadenia vakcín a vakcinácie jednotlivých štátov. Spoločným prístupom EÚ k potvrdeniam o očkovaní sa pravdepodobne posilnia opatrenia v oblasti verejného zdravia v členských štátoch, ako aj dôvera občanov v úsilie o vakcináciu.