streda 9. decembra 2020

Trend: Nízke percento platieb načas, dlhá lehota splatnosti

Každá štvrtá faktúra neuhradená načas. V segmente B2C (smerom ku koncovým zákazníkom) trvá v priemere 26 dní, kým dôjde k úhrade faktúry po splatnosti; medzi biznis zákazníkmi až 39 dní. V stanovenom termíne bolo zaplatených len 76 percent faktúr. Také sú hlavné závery štúdie „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS týkajúce sa Slovenska, bilancujúce na konci roka ten minulý.

Slovenské spoločnosti čelili počas minulého roka nízkemu percentu úhrad faktúr načas (len 76 percent). V porovnaní so zvyškom východnej Európy sme skončili medzi najhoršími. Platby v stanovenom termíne boli medzi východoeurópskymi firmami v priemere uhrádzané do 80 percent, za celú Európu až 81 percent. V prípade nedobytných pohľadávok sme skončili na úrovni priemeru východoeurópskych krajín s tromi percentami. S digitalizáciou v rámci manažmentu pohľadávok boli naše spoločnosti pomerne spokojné. Viac ako jedna z dvoch firiem označila stupeň digitalizácie vo svojej vlastnej spoločnosti za veľmi pokročilý. 42 percent ho hodnotilo ako digitalizovaný z veľkej časti. 

Spoločnosti na Slovensku však mali tendenciu byť skeptické voči použitiu moderných technologických prostriedkov pri správe pohľadávok. Každá druhá sa dokonca domnievala, že to ohrozuje pracovné miesta. Namiesto využívania umelej inteligencie považovali za užitočnejšie zvýšenie ochrany údajov a individualizáciu procesu vymáhania pohľadávok. Peter Hetteš je presvedčený, že najmä v tejto pandemickej dobe je nutné myslieť aj na modernizáciu a inovácie v oblasti správy a inkasa pohľadávok. Pokiaľ je to možné, najvhodnejšie by bolo využívanie bezkontaktného platobného styku. Odporúča investovať do moderných platobných metód. 

Prieskum „European Payment Practices“ (Európske platobné postupy) analyzuje vzťahy medzi platobnými zvyklosťami, podmienkami a vplyvom peňažných tokov na európsku ekonomiku a spoločnosť. Nezávislý inštitút pre prieskum trhu Kantar TNS na jar 2019 opäť v mene skupiny EOS oslovil odborníkov z európskych krajín v rámci prieskumu a opýtal sa ich na miestne platobné zvyklosti. Tento prieskum je jedinečný, nielen čo sa týka množstva – 3.400 spoločností v 17 európskych štátoch, ale aj pokiaľ ide o zameranie na firemnú klientelu. Predmetom analýzy sa stali názory odborníkov na manažment pohľadávok zo spoločností, ktoré majú ročné príjmy v priemere 28 milión eur s počtom zamestnancov 180. Na otázky o svojich skúsenostiach s platbami, hospodárskom vývoji krajiny a rizikách v manažmente pohľadávok odpovedalo po 200 firiem z Nemecka, Dánska, Belgicka, Švajčiarska, Veľkej Británie, Španielska, Francúzska, Poľska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Chorvátska, Maďarska, Bulharska, Ruska, Grécka a Rumunska.