pondelok 7. decembra 2020

SR: Prácu meníme najčastejšie pre nízke platy

Nízky plat, nevyhovujúce pracovné podmienky a príliš veľa nadčasov. Toto sú hlavné dôvody, prečo sa Slováci rozhodnú pre zmenu zamestnania. Od zmeny zamestnania ich naopak najviac odrádzajú obavy z nestability nového pracovného miesta, strach z finančnej krízy, vyšší vek, nutnosť dochádzania za prácou mimo svojho regiónu či záväzky voči finančným inštitúciám a rodine.

Najčastejším dôvodom ukončenia pracovného pomeru je v našich končinách nespokojnosť s platom. Takúto odpoveď uviedla vyše tretina respondentov v prieskume pre Profesiu najčastejšie v každom jednom kraji na Slovensku. Na druhom mieste skončili nevyhovujúce pracovné podmienky. Viac ako desatina oslovených uviedla, že v predošlej práci sa nedokázali vysporiadať s príliš veľkým množstvom pracovných povinností a nadčasov, zlou dostupnosťou, nemožnosti kariérneho rastu či nevyhovujúcim nadriadeným. V roku 2020 sa drvivej väčšine zamestnancov nezmenil plat. Keď už k zmene došlo, bola skôr negatívna. Kým zvýšenie platu zažilo 8 percent ľudí, zníženie kvôli koronakríze až 13 percent. Desatina Slovákov pritom potvrdila, že k dodatočnej úprave stále nedošlo a stále pracuje za menej. Posledné zvýšenie platov zažila väčšina zamestnancov na Slovensku vlani. Takúto odpoveď uviedlo 28 percent respondentov, ďalších 13 percent uviedlo, že si platovo polepšili naposledy v roku 2018, 14 percent Slovákov zažila vylepšenie zárobku pred viac ako dvoma rokmi. 

O novoročnom predsavzatí zmeniť prácu uvažuje iba 11 percent ľudí. Naopak, až 87 percent potvrdzuje, že zmenu práce nemá v pláne ani v roku 2021. Málo pracovných príležitostí v ich regióne či nízke platové ohodnotenie v pracovných inzerátoch. Tieto dve veci uvádzali respondenti ako najviac frustrujúce pri hľadaní si nového uplatnenia. Viac ako 30 percent ľudí uviedlo, že častými nepríjemnosťami, s ktorými sa stretávajú, sú tiež nedostatok pracovných príležitostí v oblasti ich záujmu a chýbajúca reakcia zo strany zamestnávateľa na odoslaný životopis. Pri odpovediach o frustrácií pri hľadaní si práce cez internet môžeme vidieť pomerne rozličné odpovede v jednotlivých regiónoch. Uchádzači v Bratislavskom kraji považujú za najväčší problém nereagovanie zamestnávateľov na odoslanie životopisu, v Nitrianskom a Trnavskom kraji išlo o nízke platy v inzerátoch, v Trenčianskom a Žilinskom málo pracovných príležitostí v oblasti záujmu uchádzačov a respondenti v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji uvádzali najčastejšie nedostatok pracovných príležitostí v regióne.

Podľa prieskumu agentúry Focus pre spoločnosť Profesia (október 2020, 1.014 respondentov) priaznivú situáciu na zmenu práce vidí v roku 2020 len málokto. Kým vlani išlo o 35 percent ľudí, v roku, ktorý výrazne poznačila koronakríza, sa tento podiel znížil iba na šesť percent. Drvivá väčšina Slovákov nevidí dobrú príležitosť na kariérne zmeny. Aktuálnu situáciu hodnotí negatívne až 90 percent opýtaných.