streda 9. decembra 2020

EU: Sexuálne zneužívanie detí on-line

Európsky parlament požaduje záruky, aby nástroje používané na zisťovanie a odstraňovanie sexuálneho zneužívania detí v on-line priestore rešpektovali základné ľudské práva. Webové komunikačné služby budú môcť pokračovať v dobrovoľnom zisťovaní sexuálneho zneužívania detí on-line. Na skenovanie prevádzkových údajov a obsahu sú potrebné špecifické technológie; zvuková komunikácia by ale mala byť vylúčená.

On-line materiál súvisiaci so sexuálnym zneužívaním detí sa zisťuje pomocou špecifických technológií, ktoré skenujú obsah, napríklad obrázky a text alebo prevádzkové údaje. Na detekciu materiálu a sexuálneho zneužívania detí by sa na obrázky a videá mohla použiť technológia hashovania a na analýzu textových alebo prevádzkových údajov a zisťovanie starostlivosti („solicitation“) sa môžu použiť klasifikátory a umelá inteligencia. Europoslanci, ktorí umožnili pokračovať v tomto postupe, súhlasili s tým, že tento materiál sa musí spracovávať pomocou technológií, ktoré najmenej zasahujú do súkromia. Poslanci Európskeho parlamentu požadujú, aby použitá technológia nebola schopná pochopiť podstatu obsahu, ale iba zistiť vzory. Spracované údaje by mala osoba predtým, ako ich nahlásia orgánom, analyzovať. Interakcie, na ktoré sa vzťahuje služobné tajomstvo, napríklad medzi lekármi a ich pacientmi, novinármi a ich zdrojmi alebo právnikmi a ich klientmi, by nemali byť ovplyvňované.

Uvedená legislatíva by sa nemala vykladať tak, že zakazuje, alebo oslabuje šifrovanie typu end-to-end, zdôrazňujú poslanci. Táto výnimka by sa nemala rozšíriť tak, aby zahŕňala aj zvukovú komunikáciu. Ak nebolo zistené žiadne pohlavné zneužívanie detí on-line, všetky údaje musia byť okamžite vymazané. Iba v potvrdených prípadoch je možné prísne relevantné údaje uložiť na použitie orgánmi činnými v trestnom konaní najviac tri mesiace.