utorok 9. februára 2021

Bankrot: Prudký pokles

V januári 2021 zbankrotovalo iba 297 obyvateľov Slovenska, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1.160 osobnými bankrotmi pokles až o 74,40 %. V porovnaní s decembrom 2020, kedy zbankrotovalo 788 dlžníkov, ich v januári 2021 bolo o 62,31 % menej. Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2021 zbankrotovalo už takmer 50.000 obyvateľov Slovenskej republiky.

Hlavná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) Jana Marková spresnila, že ide o najmenší počet osobných bankrotov za posledných 44 mesiacov. Menej ľudí zbankrotovalo iba v prvých piatich mesiacoch roku 2017 a v rokoch 2006 až 2016, kedy platila pôvodná legislatívna úprava a bankroty dosahovali len dvojciferné hodnoty.„Nepredpokladám však, že tento prudký prepad osobných bankrotov je začiatkom novej éry. Dôvodom tohto poklesu sú skôr obmedzenia pre núdzový stav, ktorý vláda vyhlásila v súvislosti s bojom proti pandémii nového koronavírusu a sprísnenie legislatívnych podmienok, keď o osobný bankrot môže požiadať iba dlžník s minimálne rok trvajúcou exekúciou", povedala Marková.

Z 297 osobných bankrotov bolo vyhlásených 292 konkurzov a piati dlžníci sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Najviac osobných bankrotov, a to 51, vyhlásili súdy v Nitrianskom kraji, najmenej v Bratislavskom kraji, kde bolo iba 12 úpadcov. Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 31,99 %, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 26,26 %.