štvrtok 11. februára 2021

SR: Konkurzy a reštrukturalizácie

V januári 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 18 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené dve reštrukturalizácie. Podľa CRIF SK v porovnaní s decembrom 2020 ostal počet konkurzov na rovnakej úrovni a počet reštrukturalizácií sa zvýšil z nuly na dve. V medziročnom porovnaní sa počet konkurzov zvýšil o necelých 6 % a počet reštrukturalizácií klesol z 3 na 2.

„V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených sedem konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených šesť konkurzov. Znamená to, že veritelia týchto dlžníkov nedostanú zo svojich pohľadávok uhradené ani jedno euro“, uviedla analytička Jana Marková. Najviac konkurzov bolo vyhlásených vo veľkoobchode a maloobchode a v oprave motorových vozidiel a motocyklov. Čo sa týka jednotlivých krajov, dominuje Prešovský kraj (6). Ani jeden konkurz nebol vyhlásený v Banskobystrickom a v Bratislavskom kraji.

Najväčším zamestnávateľom, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, je spoločnosť Transmedic Slovakia, s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici. Zaoberala sa veľkoobchodom s farmaceutickým tovarom. Obe firmy, ktorým bola povolená reštrukturalizácia, sú „eseročky“, ide o AG PLAY so sídlom v Bratislave, ktorá prevádzkuje herne a stávkové kancelárie a B.T. Transport z Trenčína, ktorá poskytuje zemné práce. Najviac konkurzov vyhlásených vo veľkoobchode a maloobchode a v oprave motorových vozidiel a motocyklov.