štvrtok 11. februára 2021

Aktuálne: Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

V roku 2021 je ústredným motívom dnešného medzinárodného dňa Vedkyne bojujú proti COVID-19 a oficiálne podujatie sa uskutoční na webe UNESCO on--line. Ženy nachádzame v boji proti pandémii v rôznych fázach – od rozširovania poznatkov o víruse, cez vývoj metód testovania až po výrobu vakcín. Pandémia sa negatívne podpísala aj na kariére žien, ktoré v tomto období začínali, a rodový rozdiel sa tak zvýraznil aj v oblasti vedy. Je preto ešte viac ako inokedy potrebné podporovať ženy a dievčatá vo vede. 

Ženy predstavujú iba 28 percent výskumných pracovníkov vo svete a ich práca zriedka získa uznanie. Medzi nositeľmi Nobelovej ceny vo fyzike, chémii a medicíne je 17 žien v porovnaní s 572 mužmi.  V Európe je iba 11 percent vedúcich výskumných pracovníčok. „Vyštudovala som fyziku. Dávno. Občas mi neverili, že tomu rozumiem, mysleli, že to mám nabifľované. Počas kariéry som stretla viacerých vedcov, ktorí na ženy a mužov nepoužívali rovnakú mierku. Tento pohľad ešte nezmizol, ale uvedomujeme si ho, hovoríme o ňom, prestáva byť prijateľným,“ hovorí profesorka Ľubica Lacinová. A apeluje na všetkých a najmä na ženy: „Rada pre kolegyne? Ak sa stretnete s problémom, že na mužov a ženy vo vede bude používané odlišné alebo diskriminačné kritérium, hovorte o tom. Aby tento prístup úplne prestal byť prijateľný.“

Viacero výskumov ukazuje, že voči ženám autorkám sú predsudky a aj preto menej publikujú. Ženy sú často za výskumnú prácu aj menej platené a v kariére nepostupujú tak vysoko ako muži. Aktuálne prebieha vo svete prieskum, ktorý má odhaliť rozhodujúce momenty a bariéry v kariérach žien a mužov vo vede a technike. Analýzou odpovedí sa preukáže, v akej miere rodina, financie, kultúra na pracovisku či diskriminácia formujú kariéru žien. Veda, technológie a inovácie majú za úlohu pomôcť svetu zmierniť následky klimatických zmien, zvýšiť bezpečnosť potravín, kvalitu zdravotníckej starostlivosti a chrániť biodiverzitu. Pre celý svet je dôležité, aby žiadny talent a inovácie neboli prehliadnuté a všetci ľudia dostali rovnakú šancu na rozvoj svojho potenciálu.

UNESCO uvádza, že globálne je na vyššom vzdelávacom stupni menší počet študentiek v porovnaní so študentmi v informačno-komunikačných technológiách (podiel žien 28 %) a v strojárstve, vo výrobe a stavebníctve (27 %), naopak, zvyšuje sa ich podiel v prírodných vedách, matematike a štatistike (55 %). Dievčatá a ženy si vyberajú štúdium a kariéru v oblasti vzdelávania (podiel študentiek 71 %), umenia (68 %), zdravotníctva (68 %), sociálnych vied a žurnalistiky (62 %) a obchodu a práva (56 %).