pondelok 8. februára 2021

Radíme: Daň z motorových vozidiel 2021

Termín na podanie a zaplatenie dane z motorových vozidiel je tento rok predĺžený do 31. marca 2021. Finančná správa už zverejnila e-Formulár pre daňové priznania k dani z motorových vozidiel (DzMV) na svojom portáli aj v aplikácii eDane. 

Predmetom DzMV sú vozidlá patriace do kategórie L (motocykle, trojkolky, štvorkolky), M (osobné automobily a autobusy), N (nákladné autá) a O (prípojné vozidlá) evidované v Slovenskej republike. Tieto vozidlá sa používajú na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Nezdaňujú sa dopravné prostriedky ako kolesové a pásové traktory, snežné skútre či pracovné stroje. Daňové priznania sa podávajú podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby a vybrané daňové subjekty na Daňovom úrade pre vybrané hospodárske subjekty v Bratislave.

Ročné sadzby dane upravuje zákon o dani z motorových vozidiel. Napríklad pre osobné automobily (kategórie M1) či motocykle (kategórie L) s objemom nad 900 do 1 200 cm3 je ročná sadzba dane 80 eur, nad 1.200 do 1.500 cm3 majú ročnú sadzbu dane 115 eur a nad 1.500 do 2.000 cm3 je to 148 eur. Pre vozidlo kategórie L, M a N, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobily) je priradená nulová ročná sadzba dane. Sadzba dane sa znižuje, ponecháva alebo zvyšuje podľa veku vozidla a platí pre kategórie L, M1, N1, N2, O1 až O3:

Ročná sadzba dane sa zníži o:
  • 25% počas prvých 36 kalendárnych mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • 20% počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 37. do konca 72. kalendárneho mesiaca),
  • 15% počas nasledujúcich ďalších 36 kalendárnych mesiacov (od 73. do konca 108. kalendárneho mesiaca).
Ročná sadzba dane bez úpravy:
  • sa použije počas ďalších nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov (od 109. mesiaca do konca 144. kalendárneho mesiaca).
Ročná sadzba dane sa zvýši o:
  • 10% počas nasledujúcich 12 kalendárnych mesiacov (od 145. mesiaca do konca 156. kalendárneho mesiaca),
  • 20% pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 kalendárnych mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.