piatok 12. februára 2021

EU: On-line regulácia

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) požadujú demokratický dohľad nad technologickými gigantmi prevádzkujúcimi sociálne siete a zaistenie slobody prejavu. Sociálne platformy majú dnes obrovskú moc aj vplyv na politiku a slobodu prejavu. 

Europoslanci upozornili na absenciu jasných pravidiel aj nedostatočnú transparentnosť praktík používaných technologickými spoločnosťami na zmazanie účtov a príspevkov na sociálnych sieťach. Vyzvali Európsku komisiu, aby sa touto otázkou zaoberala prostredníctvom zákona o digitálnych službách a zákona o digitálnych trhoch, ktoré predložila v decembri, ako aj v rámci akčného plánu EÚ pre demokraciu. Poslanci sa zamerali aj na potrebu zaistiť právnu istotu pri odstraňovaní obsahov zo sociálnych sietí a zabezpečiť, aby tieto rozhodnutia boli prijímané na základe usmernení demokraticky volených orgánov a nie z podnetu súkromných spoločností.

Ďalšou požiadavkou je účinnejší boj proti dezinformáciám na internete. Technológia musí byť používaná skôr na podporu než na obmedzenie politickej debaty, pričom do tejto oblasti spadá aj problém šírenia nenávistných prejavov a diskriminácie v on-line prostredí. Poslanci sa vyslovili za transparentnosť používaných algoritmov, proti zneužívaniu osobných údajov a za obmedzenie či zákaz cielenej reklamy a profilovania s cieľom zásadne zmeniť obchodné modely technologických gigantov. Pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetky aspekty života mimo internetového sveta, by mali platiť aj v on-line priestore.