streda 10. februára 2021

Radíme: Potvrdenie o prekonaní COVID-19

Potvrdenie od všeobecného lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 nie je potrebné. Pripomína to Slovenská lekárska komora, ktorá dostala viacero podnetov od všeobecných lekárov, ku ktorým opäť začali chodiť pacienti s požiadavkou na potvrdenie o prekonaní tejto choroby. 

Postačiť by mala aj SMS či e-mail o pozitivite. Pri vstupe do prevádzok sa možno preukázať podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR nielen dokladom o prekonaní ochorenia nie starším ako tri mesiace, ale aj dokladom o diagnostikovaní ochorenia v období nie dávnejšom ako tri mesiace od okamihu vstupu – za takýto doklad možno považovať SMS správa či e-mail o pozitivite.

Slovenská lekárska komora preto prosí pacientov, aby nechodili zbytočne do ambulancií všeobecných lekárov, ak majú potvrdenie, aké uvádza ÚVZ SR.