streda 10. februára 2021

EU: Obehového hospodárstvo

Európsky parlament dnes prijal komplexný súbor odporúčaní zameraný na dosiahnutie uhlíkovo neutrálneho, udržateľného a netoxického obehového hospodárstva do roku 2050. Nelegislatívne uznesenie je odpoveďou poslancov na nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo z dielne Európskej komisie.

Parlament požaduje záväzné ciele v oblasti znižovanie materiálovej a spotrebnej stopy do roku 2030 zamerané na celý životný cyklus a každú kategóriu produktov na trhu EÚ. Komisiu zároveň vyzýva, aby navrhla záväzné ciele týkajúce sa recyklovaného obsahu pre jednotlivé výrobky alebo odvetvia. Komisia by zároveň podľa poslancov mala do roku 2021 predložiť návrh na rozšírenie pôsobnosti smernice o ekodizajne aj na výrobky, ktoré nie sú spojené so spotrebou energie. Novelizovaná smernica by mala obsahovať normy pre jednotlivé výrobky umiestňované na trh EÚ z hľadiska trvanlivosti, opätovnej použiteľnosti, opraviteľnosti, netoxického charakteru, modernizovateľnosti, recyklovateľnosti, obsahu recyklovaných materiálov a efektívnosti využívania zdrojov a energie.

Poslanci počas pondelkovej plenárnej rozpravy zdôraznili, že dosiahnutie cieľov Európskeho ekologického dohovoru, známeho tiež pod názvom zelená dohoda, bude možné iba v prípade prechodu Európskej únie na model obehového hospodárstva. Táto zmena zároveň podľa zákonodarcov prinesie nové pracovné miesta a obchodné príležitosti. Požaduje sa tiež dôslednejšia implementácia existujúcej legislatívy v oblasti odpadov a prijatie ďalších opatrení pre kľúčové odvetvia a produkty vrátane textilu, plastov, obalov a elektroniky.