streda 10. februára 2021

Platby: Karta, mobil či smart hodinky?

Na Slovensku používame platobné karty už vyše 30 rokov, ale až zatvorené obchody, reštaurácie, obmedzenie pohybu a tiež strata zamestnania v prvom polroku 2020 výrazne znížili výbery hotovosti z bankomatov. V druhej polovici roka prišli lockdowny a podľa Národnej banky Slovenska hodnota platieb kartou prevýšila výbery hotovosti. 

V treťom štvrťroku 2020 sa po otvorení obchodov platby kartami aj výbery hotovosti zvýšili, ale hotovosť stále nedosiahla úroveň ako pred pandémiou a bola približne na rovnakej úrovni s platbami kartou. Zmenu správania držiteľov kariet potvrdil aj posledný štvrťrok, ktorý je už tradične najsilnejší vďaka vianočným sviatkom, kedy opäť platby kartami prevýšili výbery hotovosti z bankomatov.

Pandémia presmerovala predaj spotrebného tovaru z kamenných obchodov do digitálneho priestoru a narástol počet platieb kartou na internete (e-commerce). V druhom štvrťroku minulého roka sa zvýšil ich podiel na všetkých platbách kartami na 11,4 %. V treťom štvrťroku sa podiel e-commerce transakcií na platbách kartami znížil na 8,9 % a v poslednom štvrťroku podiel e-commerce transakcií opäť narástol až na 12,4 % zo všetkých platieb kartou.

Od roku 2019, kedy banky rozbehli mobilné platby prostredníctvom GooglePay a ApplePay (a neskôr GarminPay a FitbitPay), rastie ich podiel na všetkých platbách každý mesiac. V treťom štvrťroku 2019 tvorili mobilné platby 3,7 % zo všetkých platieb kartami. Nárast počtu týchto transakcií bol kontinuálny aj počas prvej a druhej vlny pandémie vďaka narastajúcemu počtu bánk, ktoré tieto služby začali poskytovať a tiež vďaka samotným držiteľom kariet, ktorí si na jednoduché platby rýchlo zvykli. V poslednom štvrťroku 2020 už tvorili mobilné platby viac ako 7,8 % zo všetkých platieb kartami v kamenných obchodoch aj v e-shopoch.