utorok 9. februára 2021

EU: Konzultácia o násilí

Európska komisia (EK) spustila verejnú konzultáciu o spôsoboch riešenia problému rodovo podmieneného a domáceho násilia. Do on-line konzultácie sa má zapojiť široké spektrum subjektov: od mimovládnych organizácií, cez akademické inštitúcie, zástupcov podnikov a zamestnancov, až po médiá a orgány verejnej a štátnej správy.
   
Násilie páchané na ženách a dievčatách je jednou z najtrvalejších foriem diskriminácie na základe pohlavia a porušovania ľudských práv. V Európskej únii je až 33 percent žien, ktorá sa stali obeťami fyzického a/alebo sexuálneho násilia. Domáce násilie voči ženám, ale aj iným obetiam, ako sú deti, muži a starší ľudia, sa ešte viac zvýšilo v dôsledku obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19.

Verejná konzultácia potrvá do 10. mája 2021 na webovej stránke: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiat ives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence/public-consultation. Zhromaždené názory sa následne premietnu do legislatívnej iniciatívy eurokomisie. Exekutíva EÚ by mala potom do konca tohto roka schváliť stratégiu na dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami.