streda 3. februára 2021

EU: Legislatíva pre umelú inteligenciu

Európska komisia by mala začiatkom roka 2021 predložiť legislatívny návrh ohľadne umelej inteligencie. Pri tejto príležitosti zriadil Európsky parlament osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku (AIDA), ktorý sa zaoberá možnými dopadmi umelej inteligencie na európsku ekonomiku. 

Európsky parlament prijal 20. októbra 2020 tri správy o tom, ako by Európska únia mala regulovať umelú inteligenciu, aby podporovala inovácie, ale aj chránila etické štandardy a zároveň zabezpečila dôveru v nové technológie. Podľa poslancov musia byť nové pravidlá nastavené tak, aby ich stredobodom bol človek. Jedna z týchto správ navrhuje, ako zaistiť bezpečnosť, transparentnosť a zodpovednosť, ako predchádzať zaujatosti a diskriminácii, posilňovať sociálnu a environmentálnu zodpovednosť a zabezpečiť dodržiavanie základných práv. 

Umelá inteligencia so sebou prináša aj otázky týkajúce sa práv duševného vlastníctva. Parlament tu chce účinný systém pre ďalší vývoj umelej inteligencie vrátane patentov a nových tvorivých procesov. Európsky parlament navrhol aj usmernenia pre vojenské a civilné využitie umelej inteligencie. Poslanci v prijatom dokumente zdôrazňujú, že nad systémami umelej inteligencie, ktoré sa využívajú na vojenské účely, musí myť vždy dohľad človek. Zopakovali aj požiadavku na zákaz vojenských robotov určených na zabíjanie. Parlament sa zaoberá aj ďalšími otázkami súvisiacim s umelou inteligenciou. Výbor pre kultúru a vzdelávanie skúma využitie umelej inteligencie vo vzdelávaní, kultúre a audiovizuálnom sektore. A výbor pre občianke slobody pracuje na správe o umelej inteligencii v trestnom práve.