pondelok 1. februára 2021

On-line: Suchý február

Od pondelka 1. februára začína kampaň Suchý február vyzývajúca vydržať najkratší mesiac v roku bez alkoholu. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo pre poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu v roku 2019 na Slovensku vyšetrených 30.203 osôb (23.115 mužov a 7.088 žien), pričom u 75,7 % z nich bola diagnostikovaná závislosť na alkohole.

Prvýkrát v živote boli poruchy zapríčinené užívaním alkoholu zistené u 7.239 osôb, z toho u viac ako polovice (58,7 %) išlo o syndróm závislosti. Najviac zastúpené boli vekové skupiny 45 – 54-ročných (234,5 na 100.000 obyvateľov daného veku) a 55 – 64-ročných (200,7 na 100.000 obyv.). Konzumácii alkoholu sa nevyhýbajú ani tehotné ženy. Z celkového počtu 57.059 pôrodov v roku 2018 bolo 200 prípadov rodičiek, ktoré užívali alkohol počas tehotenstva. Najviac takýchto pôrodov bolo v mladších vekových skupinách 15 – 17 rokov, 18 – 19 rokov a 20 – 24 rokov.

V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti bolo v roku 2019 ukončených 14.868 hospitalizácií na ochorenia zapríčinené alkoholom. Najviac hospitalizácií si vyžiadali poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu (skupina diagnóz F10.0 – F10.9), v rámci ktorých prevažovali hospitalizácie pre diagnózy F10.2 - syndróm závislosti (6.311 osôb), F10.3 - abstinenčný syndróm (2.665 osôb) a F10.0 - akútna intoxikácia (1.022 osôb). Na alkoholovú cirhózu pečene sa liečilo 2.401 osôb a na toxický účinok etanolu 331 pacientov. Pri poruchách psychiky a správania zapríčinených užívaním alkoholu dominovali hospitalizácie mužov (74,7 %) nad hospitalizáciami žien (25,3 %). Najviac sa týkali osôb vo veku 45 – 54 rokov (418,6 na 100 000 obyvateľov danej vekovej skupiny), 35 – 44 rokov (346,6 na 100 000 obyv.) a 55 – 64 rokov (332,3 na 100 000 obyv.). S alkoholovou cirhózou pečene boli najčastejšie hospitalizovaní 55 – 64-roční pacienti (136,9 na 100 000 obyv.).

Alkohol zvyšuje riziko samovražedného konania. V roku 2019 na Slovensku spáchalo samovraždu 498 osôb, z toho takmer 40 % bolo vykonaných za prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky. Samovraždy mužov (39,7 %)  boli o niečo častejšie než u žien (31,7 %). Zo 743 samovražedných pokusov bolo až 44,3 % vykonaných za prítomnosti alkoholu alebo návykovej látky. V prípade mužov bola viac ako polovica (51,3 %) pokusov o samovraždu vykonaná za prítomnosti alkoholu, u žien to bolo v 37,1 % prípadov.

Na webstránke suchyfebruar.sk poskytne on-line test účastníkom pohľad na ich vzťah k alkoholu a nájdu tu tiež kontakty na vyhľadanie pomoci.