streda 3. februára 2021

Trend: Nedôvera ochrane osobných údajov

Od miestnej samosprávy až po políciu obsahujú databázy verejných orgánov množstvo našich osobných údajov. Spoločnosť Reboot Online analyzovala údaje Európskej komisie, aby zistila, ktorí európski občania dôverujú schopnosti verejných orgánov bezpečné uchovať a správne využiť osobné údaje.

Podľa výsledkov najmenej dôverujú verejným orgánom v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov  občania v Španielsku (78 %)  Na druhom mieste je Írsko, kde je 73 % ľudí skeptických k tomu, ako verejné orgány v krajine nakladajú s ich osobnými údajmi. Belgicko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo sú na treťom spoločnom mieste, pretože 68 % občanov v každej krajine nemá dôveru v schopnosť orgánov verejnej moci dohliadať na ich osobné údaje bezpečným a dôsledným spôsobom. Na štvrtom mieste je Bulharsko, kde 67% občanov nemá úplnú dôveru v správu ich osobných údajov verejnými orgánmi. Medzi ďalšie európske krajiny patrí Luxembursko (66%) a Grécko (65%), kde väčšina občanov nedôveruje spôsobu, akým verejné orgány uchovávajú a využívajú osobné údaje, a sú na piatom a šiestom mieste.

Na druhej strane je najviac zabezpečená kontrola nad verejnými orgánmi nad ich osobnými údajmi vo Fínsku, kde iba 29 % obyvateľov spochybňuje bezpečnosť ich osobných údajov pred verejnými orgánmi a Estónsko, kde 2 z 5 občanov nie sú úplne presvedčení, či verejné orgány v krajine kompetentne dohliadajú na ich osobné údaje. Je zaujímavé, že v priemere zo všetkých hodnotených krajín 61 % Európanov nedôveruje verejným orgánom v ochrane osobných údajoch.

Tipy na lepšiu ochranu osobných údajov
  • Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov - štúdia spoločnosti Addictivetips.com zistila, že 87 % ľudí akceptuje zásady ochrany súkromia bez toho, aby si ich prečítali. Zvyknite si čítať zásady ochrany osobných údajov webových stránok. Ich čítanie môže pomôcť pochopiť, ako webová stránka používa vaše osobné informácie a či zdieľa tieto osobné informácie s tretími stranami. Vyhýbajte sa stránkam, ktoré nemajú pravidlá ochrany osobných údajov, alebo na ktorých nie sú jasne alebo dôkladne vysvetlené.
  • Nepoužívajte nadmerné zdieľanie na sociálnych sieťach - pre mnohých z nás sú sociálne médiá kľúčovou súčasťou nášho každodenného života. Na svoju ochranu nezverejňujte na sociálnych sieťach osobné informácie, akými sú celé meno, adresa, e-mail, telefónne číslo či bankové údaje.
  • Dobre si rozmyslite verejné Wi-Fi - ak používate verejné Wi-Fi na miestach ako kaviarne, knižnice, hotely a letiská, buďte veľmi opatrní. Pripojenia Wi-Fi na týchto miestach nemusia byť šifrované, čo znamená, že všetky informácie, ktoré pošlete cez ich sieť, nemusia byť chránené, a preto by ste mohli byť zraniteľní voči škodlivým škodlivým útokom.
  • Buďte si vedomí imitátorov - za žiadnych okolností nezdieľajte svoje osobné údaje mailom alebo cez internet, pokiaľ presne neviete, s kým máte do činenia. Ak spoločnosť, s ktorou sa zvyčajne nestretnete, požiada o vaše osobné údaje týmito prostriedkami, prejdite na jej webovú stránku a kontaktujte tím zákazníckych služieb a overte ich pravosť.