pondelok 1. februára 2021

Aktuálne: Nepredvítaľné podnikanie

Prieskum medzi finančnými riaditeľmi, ktorý bol zameraný na výhľady a perspektívu na rok 2021, ovplyvnili obavy z pretrvávajúcej pandémie Covid-19. Neistota sa podpisuje pod meniace sa názory za posledných 12 mesiacov v celom regióne.  

„Neistota spojená s pretrvávajúcou pandémiou ovplyvňuje plány finančných riaditeľov aj na tento rok. Slovensko sa na základe predikcií 86 % respondentov dokonca zaradilo medzi krajiny s najvyššou mierou nestability. Finanční riaditelia sa preto budú orientovať najmä na zmeny vo svojich spoločnostiach, ktoré nepodliehajú ekonomickej nestabilite prostredia. Z odpovedí vyplýva, že pôjde najmä o znižovanie nákladov a expanziu prostredníctvom akvizícií," zhrnul Ján Bobocký.

Pomalý rast HDP bude pokračovať: Priemerný očakávaný rast HDP na rok 2021 je iba 0,25 %. Na porovnanie, v roku 2020 to bolo 2,0 % a v roku predtým 2,3 %. Klesol aj počet zúčastnených finančných riaditeľov (26 % oproti minuloročným 30 %), ktorí očakávajú, že HDP prekročí v tomto roku výšku 2,5 %. Väčšina respondentov (60 %) predpokladá, že HDP nebude vyšší ako 1,5 %. Je to výrazný nárast v porovnaní s rokom 2020, keď sa tak vyjadrilo 37 % opýtaných. K najnižšej miere rastu sa prikláňa aj väčšina (57 %) slovenských respondentov. 

Finančné vyhliadky prinášajú potrebný optimizmus: V otázkach finančných vyhliadok sú respondenti optimistickejší. Miera optimizmu dokonca dosiahla najvyššiu hodnotu za posledné štyri roky, a to až 47 %. Miera optimizmu v súvislosti s finančnými vyhliadkami je na Slovensku nižšia, dosahuje iba 29 %.

Očakáva sa, že nezamestnanosť ešte stúpne: V porovnaní s minuloročným vydaním vyjadrili finanční riaditelia väčšie znepokojenie v súvislosti s úrovňou nezamestnanosti. Miera tých, ktorí očakávajú nárast nezamestnanosti, sa takmer zdvojnásobila, je to až 68 %. Na Slovensku očakáva nárast nezamestnanosti 43 % z účastníkov prieskumu.

Deloitte prieskum medzi finančnými riaditeľmi vychádza z názorov a predikcií finančných riaditeľov zastupujúcich najvplyvnejšie spoločnosti stredoeurópskeho regiónu. Prezentované výsledky vychádzajú z odpovedí 590 finančných riaditeľov zo 17 krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Čierna Hora , Estónsko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina. Dvanásť z nich sa prieskumu zúčastnilo aj v minulých ročníkoch, päť krajín sa do projektu zapojilo prvýkrát. Prieskum prebiehal v období od novembra do decembra 2020.