utorok 2. februára 2021

Trend: Rast bankrotov

Dopad koronakrízy na podnikateľský sektor bude čoskoro citeľný. V poslednom štvrťroku 2020 a na začiatku tohto roka sa dá očakávať výrazný nárast počtu spoločností, ktoré zbankrotujú. Podľa expertov skupiny EOS s tým súvisí aj nárast miery nezamestnanosti, rovnako tak sa menia platobné praktiky neplatičov, a to k horšiemu.

Pri posledných diskusiách s klientmi má otázka likvidity v porovnaní s obdobím pred krízou úplne iný význam. Práve nedostatok financií z dôvodu neskorých platieb, prípadne úplné výpadky pri uhrádzaní faktúr bývajú najčastejšími dôvodmi, ktoré výrazne sťažia každé podnikanie. Podľa reprezentatívnej štúdie European Payment Practices skupiny EOS sa v roku 2018 obávalo 14 percent európskych spoločností o svoju existenciu z dôvodu nedostatočnej likvidity, rok predtým to bolo až 17 percent. U nás sa v dôsledku výpadkov vo finančnom toku bálo bankrotu 9 percent opýtaných spoločností (rok 2018) a 11 percent v roku 2017. A to ešte ani nikto netušil o finančnej kríze spôsobenej pandémiou koronavírusu. 

V priebehu pandémie veľa spoločností zápasilo s problémami v oblasti cash flow. Oplatí sa však mať nastavený dobre fungujúci systém správy pohľadávok, ktorý poskytuje spoločnosti dostatok peňazí v ťažkých časoch. Viaceré spoločnosti tento proces zvládajú sami, no je potrebné vynaložiť na to veľké úsilie. Ak sa ale firmy snažia o čo najmenej bolestivé odvrátenie negatívnych dôsledkov koronakrízy, teraz podľa expertov nastal presne ten pravý čas myslieť intenzívnejšie na profesionálnu správu pohľadávok. Možno ešte dôležitejšie je identifikovať vhodného partnera pre vymáhanie pohľadávok.