streda 3. marca 2021

Kyberkriminalita: 77 % Európanov nevie, ako ju nahlásiť

Téma počítačovej kriminality rezonuje dlhodobo u širokej verejnosti. Vlády na celom svete vytvorili riadiace a spravodajské orgány, ktoré sa osobitne zaoberajú počítačovou kriminalitou. Ovplyvnilo to však správanie ľudí? Spoločnosť Reboot Online analyzovala najnovšie údaje z Európskej komisie a zistila, ktorí Európania si najviac neuvedomujú, ako nahlásiť počítačovú kriminalitu alebo akékoľvek iné nezákonné správanie on-line v príslušnej krajine.

Neuvedomenie znamená, že Európania nevedia o existencii webovej stránky, emailovej adresy, on-line formulára / alebo kontaktného čísla v príslušnej krajine na nahlásenie počítačovej kriminality alebo iného nelegálneho správania on-line, ako je napríklad kyberšikana alebo šikana. Reboot Online zistil, že Španielsko a Dánsko sú na prvom mieste, pretože 86 % občanov v každej príslušnej krajine nemá potuchu, ako hlásiť počítačovú kriminalitu. Na druhom mieste je Rumunsko, kde 84 % Rumunov pripustilo že vôbec netuší, na koho alebo čo by sa obrátili, aby nahlásili počítačovú kriminalitu. Francúzsko získalo tretie miesto s 82 % občanmi, ktorí uviedlo, že si neuvedomujú príslušné možnosti na nahlásenie obete alebo svedka počítačovej kriminality. Na štvrtom mieste je Švédsko, kde sa 81% Švédov priznalo k nedostatku primeraného know-how na varovanie príslušných strán pred počítačovou kriminalitou. Obdobne až 80 % občanov žijúcich v Litve, Portugalsku a Poľsku nevie, ako hlásiť počítačovú kriminalitu (piate miesto).

Na opačnom konci sa zdá, že občania na Malte sú najviac pripravení na zvládnutie následkov počítačovej kriminality, iba 46 % občanov nevie, ako ohlásiť počítačovú kriminalitu. Celkovo však v priemere zo všetkých hodnotených krajín 77 % Európanov nevie, ako nahlásiť počítačovú kriminalitu alebo nezákonné správanie on-line. Do výskumu bolo zapojených celkovo 27.607 Európanov.