piatok 5. marca 2021

On-line: Informácie o liečbe COVID-19

Ministerstvo zdravotníctvo SR  zareagovalo na pandémiu COVID-19 vytvorením viacerých štandardov pre špecifickú liečbu a dodržiavanie protiepidemických opatrení. Metodické usmernenia sú dostupné aj pre širokú verejnosť priamo na stránke ministerstva health.gov.sk ako aj na webstránke standardnepostupy.sk. Pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníkov a študentov bola zriadená webstránka covidvnemocniach.sk.

Lekári nájdu v štandardných postupoch, metodických usmerneniach presný rozsah potrebných vyšetrení a liečby. Rezort vydáva aj odporúčané postupy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorých cieľom je pomôcť poskytovateľom pri správnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prioritne poskytujú oporu v rozhodovaní a taktiež prispievajú k právnej istote. Tieto usmernenia reflektujú na najnovšie poznatky v medicínskej praxi a zabezpečujú prepojenie postupov klinickej liečby vo všetkých formách poskytovania zdravotnej starostlivosti, čím sa zabezpečia rovnaké postupy na celom území Slovenska.

Pokyny pre pacientov a ich príbuzných pri ochorení COVID-19 poskytujú jednoduchý návod, ktorý prispeje k liečbe ochorenia v domácom prostredí. Uvádza sa čím by mala byť vybavená domácnosť, ako používať pulzný oxymeter, tlakomer či teplomer. Zároveň tento dokument popisuje lieky je vhodné užívať a čím podporiť imunitný systém. V neposlednom rade sú v materiáli aj informácie kedy je nutné kontaktovať svojho lekára a kedy záchrannú zdravotnú službu.

Názorný prehľad nájdete aj na našom FB profile: https://www.facebook.com/SvetKomun/