streda 3. marca 2021

Odpad: Rast poplatkov

Slovenské domácnosti zaplatia za zber odpadu vyššie poplatky, ktoré už v niektorých mestách a obciach vzrástli o desiatky percent. Podľa údajov Štatistického úradu SR, z ktorých vychádzala analytička Eva Sadovská, náklady spojené s bývaním ukrajujú z celkových spotrebných výdavkov slovenských domácností približne štvrtinu. V rokoch 2018 až 2020 predstavovali medziročný nárast cien o 2,1 %, 3,9 % a 2,6 %. Naopak pokles cien sa očakáva v prípade plynu, elektriny a tepla. 

Ceny v oblasti bývania zaznamenali v januári 2021 medziročný pokles o – 1,1 % kvôli nižším cenám energií, ktoré poklesli v priemere o 4,7 %. Energie sa pritom na celkových výdavkoch domácností podieľajú takmer desiatimi percentami. Najvýraznejší pokles, v priemere o - 9,7 %, si v úvode roka na svoje konto pripísal zemný plyn. Ceny elektriny boli medziročne nižšie o 4,3 % a teplo dodávané teplárňami zlacnel v priemere o jedno percento.  

V prípade poplatkov za zber zmesového komunálneho odpadu je trend opačný. Podľa údajov Štatistického úradu SR boli v januári 2021 poplatky za zber smetí v priemere medziročne vyššie o 6,1 %. Dôvodom je podľa analytičky najmä skutočnosť, že na Slovensku sa stále vo veľkom skládkuje, a to až na 80 % územia SR. Od roku 2019 však cena za neekologické zneškodnenie odpadu z roka na rok rastie. Odráža vyššie poplatky pre Envirofond a postupy, ktoré by mali viesť k ekologickejšiemu nakladaniu s komunálnym odpadom, napríklad triedenie a spracovanie kuchynského biologického odpadu. Triedený zber kuchynského bioodpadu podľa analytičky pre samosprávy znamená väčšinou ďalšie náklady. Obce a mestá tak zvyšujú poplatkov aj pre samotných občanov.