štvrtok 4. marca 2021

Práca: Až tretina zametnancov uvažuje o zmene

Napriek globálnej pandémie koronavírusu uvažuje až 35 % zamestnancov o zmene zamestnania v nasledujúcich 12-tich mesiacoch. Vyplýva to zo správy spoločnosti Kaspersky pod názvom „ Securing the Future of Work “ (Zabezpečiť si pracovnú budúcnosť). Dve najsilnejšie motivácie na zmenu kariéry sú za aktuálnych okolností prirodzené a pochopiteľné: ašpirácia na získanie vyššieho platu (49 %) a udržanie si primeranej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom (41 %).

Napriek neistote na trhu práce majú ľudia stále svoje ambície. Aj keď takmer každý druhý človek by radšej zostal na svojej súčasnej pozícii (48 %), veľa zamestnancov stále cíti potrebu zmeniť svoje pracovné povinnosti tak, aby lepšie zapadli do ich osobného života. Uprostred opatrení ohľadom obmedzenia pohybu ľudí a práce z domu mali respondenti viac času zamyslieť sa nad svojou budúcou kariérou, zvyšovaním kvalifikácie alebo učením sa niečomu novému. Bez ohľadu na to, aký smer si zvolia, ich najväčšou motiváciou smerom k novému zamestnaniu je dosiahnutie lepšieho platu (49 %). Druhým najčastejším dôvodom je lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, ktorá motivuje 41 % respondentov. Ľudia sa v rámci pandémie prirodzene tešia z toho, že trávia viac času doma s rodinou ako aj nad osobnými záujmami a záľubami. Zamestnanci sa týchto radostí pravdepodobne nebudú chcieť v budúcnosti vzdať.

Tretina ľudí tiež túži po užitočnej a zmysluplnejšej práci (35 %). Je možné, že udalosti roku 2020 umožnili zamestnancom prehodnotiť svoju súčasnú prácu a uvedomiť si hodnotu svojho času ako aj spôsobu, ako ho chcú tráviť. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako bude vyzerať budúcnosť trhu práce, môžete si zahrať novú dobrodružnú videohru od spoločnosti Kaspersky „ Own Your Future“. Hráčov prevedie povinnosťami vybranej profesie v rámci jedného pracovného dňa a zobrazí návyky a rozhodnutia, ktoré pomôžu zamestnancom vziať svoju budúcnosť do vlastných rúk.