piatok 5. marca 2021

KPMG: Technologické trendy v roku 2021

Žijeme v období, kedy je fyzický svet neoddeliteľný od digitálnej zložky. Kto nebude dostatočne digitálny, vypadne z obrovskej časti reálneho sveta. Kto nepochopí riziká digitálnej reality, vypadne z nej tiež. Kto nedokáže v súčasnej situácii pracovať na diaľku, je existenčne ohrozený. Zároveň však ten, kto pracuje z domu a nevie sa chrániť pred útokmi, je taktiež existenčne ohrozený... 

Prehľad aktuálnych technologických trendov pripravil Pavol Adamec:   
Pracovať prostredníctvom digitálnych technológií budeme aj naďalej
Rýchle zavedenie on-line nástrojov boli reakciou na lock-down. Kvôli práci z domu budovali organizácie virtuálne priestory, ktoré pomáhajú ľuďom zostať v spojení. S pribúdajúcimi novými funkciami musia byť organizácie pripravené na vývoj takéhoto digitálneho pracoviska v extrémne rýchlom tempe, aby boli schopné poskytnúť najmodernejšiu používateľskú skúsenosť, akú ľudia očakávajú.

Potreba cloudových riešení
Veľká časť našich životov sa presunula on-line. Nápor v práci na diaľku, on-line obchody a nekonečné streamovanie obsahu z pohodlia našich gaučov podnietili väčšiu potrebu cloudových riešení, čo viedlo k dvojcifernému tempu rastu. Tieto riešenia pomáhajú podnikom zvýšiť produktivitu, efektivitu a inovovať.

Cyber security zostane top prioritou
Podvodné emaily a textové správy nám prichádzajú v čoraz väčšom množstve. Nezastavili sa ani počas pandémie. Prieskum CIO Harvey Nash / KPMG 2020 zistil že, 41 % organizácií zaznamenalo v tomto období zvýšený počet incidentov, ide najmä o phishing a útoky škodlivého softvéru, ktoré sa zameriavajú na zamestnancov pracujúcich z domu. Zabezpečenie sietí teda zostáva naďalej najvyššou prioritou pre väčšinu firiem a je spojené so vzdelávaním zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Technológia, ktorá prináša udržateľnosť
Štúdia CEO KPMG 2020 potvrdzuje, že lídri uznávajú témy ESG nielen ako globálnu výzvu alebo regulačný problém, ale aj ako príležitosť na prebudovanie svojej organizácie. Podporujú tak udržateľné hospodárstvo, vytvárajú konkurenčnú výhodu, ovplyvňujú rozhodnutia kupujúcich a priťahujú nové talenty do firiem. Až 71 % respondentov prieskumu tvrdí, že chce pozitívne zmeniť a nezaťažovať životné prostredie, ktoré sa počas pandémie výrazne zlepšilo. Vďaka technológii dnes už vieme predpovedať a analyzovať náš vplyv na životné prostredie a optimalizovať procesy tak, aby sme dosiahli zníženie odpadu aj úsporu energie.