štvrtok 4. marca 2021

Výzva: Granty na boj proti pandémii

Novú grantovú výzvu v celkovej sume 30.000 eur pre projekty, ktorých cieľom je pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dopady na spoločnosť, vyhlásila Nadácia ESET. Požiadať o grant je možné do 31. marca 2021 na webstránke nadácie.

Cieľom novej grantovej výzvy je podporiť vznik efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácií, vedecko-výskumných prieskumov a analýz na boj proti pandémii a tiež pre zníženie jej negatívnych následkov na spoločnosť.

Výzva je otvorená prioritne pre projekty so zameraním:
Tvorba vedecko-výskumných nástrojov pre účinné zvládanie pandémie Covid‑19:
- výskum metód prevencie ochorenia COVID‑19,
- výskum postojov a správania – pre zlepšenie chápania behaviorálnych a sociálno-ekonomických vplyvov epidémie.
Získavanie epidemiologických dát pre zníženie šírenia pandémie COVID‑19:
- dátové analýzy populácie pri šírení nákazy COVID‑19 z hľadiska jej zdravotného stavu, stupňa rizikovosti pri cezhraničnej migrácii, migrácie medzi okresmi a pod.,
- analýzy dezinformácií k pandémii COVID.
Odborné diskusie na tému dopad pandémie

O grant môžu požiadať výskumné pracoviská vysokých škôl, neziskové organizácie a občianske združenia, verejné výskumné organizácie a podnikateľské subjekty, ak ide o nekomerčné projekty. Výzva je otvorená do 31. marca 2021. Formulár s ďalšími informáciami sa nachádza na nadaciaeset.sk.