utorok 7. septembra 2021

Bankroty: Rast aj v auguste

V auguste 2021 zbankrotovalo 849 občanov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) to v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 676 osobnými bankrotmi predstavuje nárast o 25,59 percenta, pričom počet osobných bankrotov medziročne rastie už tretí mesiac za sebou. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v júli zbankrotovalo 859 dlžníkov, ich v ôsmom mesiaci toho roka bolo iba o 1,16 percenta menej.

„Až 177 bankrotov pripadá na ľudí bez trvalého bydliska, ktorí sú prihlásení na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Predstavuje to 20,85 percenta z celkového počtu ľudí, ktorí zbankrotovali v auguste 2021. Predtým sme takýto vysoký podiel ešte nikdy nezaznamenali“, dopĺňa analytička Jana Marková. Zároveň zbankrotovalo 25 manželských párov a zaznamenaných bolo aj 15 príbuzenských väzieb. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 844 konkurzov (99,41 percenta) a 5 dlžníci (0,59 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v auguste 2021 ich bolo 43 (5,06 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 806 (94,94 percenta) na majetok nepodnikateľov. V auguste 2021 súdy zároveň zrušili 712 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 625 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 87 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v auguste 2021 ich pripadalo na mužov 514 a na ženy 335. Stále viac bankrotujú muži, no v medziročnom porovnaní ich pomer na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 0,85 percentuálneho bodu (61,39 percenta v auguste 2020 vs. 60,54 percenta v auguste 2021). Pomer žien v auguste 2021 medziročne o 0,85 percentuálneho bodu vzrástol (38,61 percenta v auguste 2020 vs. 39,46 percenta v auguste 2021). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v auguste 2021, malo 2,72 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v auguste 2020 ich bolo 4,34 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,88 percenta dlžníčok (v auguste 2020 ich bolo 4,21 percenta). V auguste sa najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov stali medzi mužmi štyridsiatnici s 31,32 percentami (v auguste 2020 boli najpočetnejšou skupinou bankrotujúcich mužov s podielom 31,33 percenta tridsiatnici) a medzi ženami rovnako štyridsiatničky s podielom 26,87 percenta (aj medzi ženami boli v auguste 2020 najpočetnejšou skupinou tridsiatničky s podielom 29,12 percenta). Druhou najpočetnejšou skupinou boli po prvýkrát nie tridsiatničky, ale päťdesiatničky s podielom 25,67 percenta (v auguste 2020 s podielom 21,84 percenta).

V ôsmom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom – 138 a najmenej v Trnavskom kraji – 60. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol v troch krajoch: v Nitrianskom (- 18,87 percenta), v Žilinskom (- 16,16 percenta) a v Trnavskom (- 7,69 percenta). V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Bratislavskom kraji, až o 183,87 percenta.

Z dlhodobých štatistík CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca augusta 2021 zbankrotovalo 54.215 obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku – od januára do konca augusta ich bolo 4.794.