pondelok 6. septembra 2021

Upozorňujeme: Nebezpečné nanuky a zmrzliny

Prostredníctvom systému RASFF prijala Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky varovné oznámenie o zmrzlinových výrobkoch z Poľska. Dôvodom bolo zistenie nebezpečnej prísady - stabilizátora z Turecka, ktorý obsahoval biocídnu látku etylénoxid v množstve presahujúcom maximálny reziduálny limit (MRL).

Na Slovensku boli dodané do prevádzky Ryba Košice s.r.o. tieto zdravie ohrozujúce výrobky:
  • Milka mini kornútok vanilka čokoláda 8×25 ml (multipack)
  • Milka mini zmrzlina vanilka čokoláda 6x50ml (multipack)
  • Milka čokoláda oriešok 100 ml
  • Milka caramel crunch 100 ml
  • Milka čokoláda a vanilka 100 ml
  • Milka zmrzlina čokoláda vanilka 480 ml
Následnou kontrolou bolo zistené, že spoločnosť Ryba Košice bola informovaná dodávateľom o nevyhovujúcich výrobkoch ešte v júli t. r. Výrobky boli zo slovenských obchodov už stiahnuté a vrátené dodávateľovi. Dôležitá však zostáva aj kontrola domácností. Uvedené zakúpené výrobky rozhodne nekonzumujte!