streda 8. septembra 2021

Výdavky: Školské potreby

Pre veľkú väčšinu slovenských domácností nepredstavuje začiatok školského roka taký veľký výdavok, aby si na školské potreby pre deti museli požičať. Spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika v novom prieskume zistila, že na školské potreby si musia vziať úver len 4 % slovenských domácností.

Pôžičky na školské potreby si berú predovšetkým domácnosti s tromi a viac deťmi a ak ich úspory nestačia na výdavky spojené so začiatkom školského roka, najčastejšie si potrebné peniaze požičajú v rámci rodiny. „Nákup školských pomôcok môže, predovšetkým v rodinách s viacerými deťmi, znamenať podstatný zásah do rozpočtu domácnosti. V našom prieskume sme zaznamenali i rodiny, v ktorých si rodičia museli na školskú výbavu pre svoje deti požičať aj viac než 200 eur. Celkovo sú ale pôžičky na tento účel len výnimočné a pri nedostatku financií spravidla pomôže širšia rodina“, hovorí Jaroslava Palendalová.

Okrem nezamestnaných rodičov si na školské pomôcky požičiavajú najčastejšie rodičia na rodičovskej dovolenke. Najväčšie sumy si na školskú výbavu svojich detí požičiavajú rodičia zamestnaní v priemysle a stavebníctve, celkovo si však pôžičky súvisiace so školou najčastejšie berú ľudia zamestnaní v poľnohospodárstve a lesníctve. Potreba požičať si peniaze na školské pomôcky pre deti nijak zásadne nesúvisí s dosiahnutým vzdelaním rodičov. „Nie je prekvapením, že peniaze na školské pomôcky si potrebujú požičať predovšetkým domácnosti, ktorým rozpočet často nevystačí ani na najlacnejšie potraviny a oblečenie. Rodičia, ktorí potrebujú úver na výbavu detí do školy, majú okrem toho často i ďalšie záväzky po splatnosti a nemajú žiadne úspory“, dodáva J. Palendalová. Aj keby rodičia vyberali medzi najlacnejšími ponukami, výbava pre dieťa nastupujúce do prvej triedy ich stojí viac než 150 až 200 eur. Ďalšie peniaze zaplatia za školské výlety, exkurzie, povinné kurzy alebo pobyt na škole v prírode. Rodiny, ktorým príjmy a úspory nestačia na obstaranie školských pomôcok pre deti, majú možnosť obrátiť sa na rôzne neziskové a charitatívne organizácie, alebo obstarať lacnejšiu výbavu z druhej ruky.