streda 8. septembra 2021

On-line: Hrdinovia internetu

Google prináša na Slovensko program Hrdinovia internetu. Poskytuje učiteľom základných škôl učebné osnovy vytvorené špeciálne pre výučbu základov bezpečného a zodpovedného používania internetu. Jeho cieľom je naučiť deti vo veku od 7 do 12 rokov napríklad to, ako si poradiť s hekermi, obťažovaním, kyberšikanou alebo neopatrným zdieľaním informácií na sociálnych sieťach. 

Vďaka spolupráci s programom Teach for Slovakia chce spoločnosť osloviť v tomto školskom roku všetky slovenské základné školy a predstaviť učiteľom možnosti, ako tento ucelený učebný plán dokážu čo najefektívnejšie využiť na svojich hodinách. Pedagógom ponúkne dvojmesačný učebný plán spoločne s výučbovými materiálmi a zábavnými aktivitami, ale najmä účasť na workshopoch, ktoré ich s týmito materiálmi naučia pracovať. To by im malo pomôcť s integráciou výučby zameranej na on-line bezpečnosť do predmetov ako informatika či základy spoločenských vied, prípadne ju zahrnúť do mimoškolských aktivít. „Veľa detí má neobmedzený prístup na internet, no len obmedzenú podporu od rodičov, ako sa správať v „on-line“ priestore. Pritom vo virtuálnom priestore sa ukrýva mnoho nástrah. Aj keď sú deti mnohokrát technicky zdatnejšie, treba si uvedomiť, že sú v svojej podstate aj veľmi dôverčivé, a preto je na nás dospelých, aby sme ich správne nasmerovali a naučili ich bezpečne sa správať na internete. Škola plní okrem vzdelávacích cieľov, aj výchovné, a preto nesmieme v dnešnom uponáhľanom a rýchlo sa meniacom digitálnom svete zabudnúť zamerať sa aj na túto oblasť“, komentuje Mgr. Lenka Kubiková, učiteľka na 1. stupni na ZŠ.

Deti vo veku od 7 do 12 rokov sa v rámci učebného plánu budú učiť zaobchádzať s citlivými dátami, overovať si informácie, rozpoznať šikanu, alebo upozorniť dospelého na podozrivé aktivity na internete. Získané zručnosti si potom môžu overiť v zábavnej webovej hre Interland, ktorú Google na Slovensku predstavil koncom minulého roka. Táto hra pozostáva zo štyroch základných lekcií, po ich úspešnom absolvovaní obdržia deti titul “Hrdina internetu”. Program bol vytvorený spoločnosťou Google v spolupráci s expertmi na internetovú bezpečnosť z organizácií iKeepSafe a Online Family Safety Institute. Pomoc s realizáciou programu poskytne Teach for Slovakia spájajúci ľudí, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich. Pre učiteľov, ktorí budú mať záujem o rozšírenie vedomostí v oblasti kyberbezpečnosti, budú organizované on-line workshopy. Na školenia sa môžu učitelia hlásiť individuálne počas celého školského roka na stránke Hrdinovia internetu.