utorok 7. septembra 2021

SR: Priemerná mzda v 2. štvrťroku 2021

Priemerná mzda na Slovensku vzrástla podľa Štatistického úradu SR najrýchlejšie za posledných šestnásť a pol roka, pokorila hranicu 1.200 eur. Vyššia mzda ako pred pandémiou bola vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva, v niektorých však len mierne prekonala minuloročné prepady. Celkovo vyššie rasty o viac ako 8 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou (oproti 2. štvrťroku 2019) dosiahlo 13 odvetví.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa medziročne zvýšila o 10,5 % na 1.202 eur. Vyšší nárast bol naposledy vo štvrtom štvrťroku 2004. Rast miezd ťahal najmä priemysel, zdravotníctvo a sociálna pomoc. Vysoký medziročný rast je tiež dôsledkom skutočnosti, že v rovnakom období minulého roka (v 2. štvrťroku 2020) priemerné zárobky prvýkrát v ére SR klesli (o 1,2 %). V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou priemerná nominálna mesačná mzda o 101 eur (o 9,2 %) prevýšila výšku priemernej mzdy z 2. štvrťroka 2019. Reálna mzda po zohľadnení miery inflácie medziročne vzrástla o 8,1 %. Sezónne očistená priemerná mzda sa oproti predchádzajúcemu obdobiu (1. štvrťroku 2021) zvýšila o 1,4 %. 

Rast priemernej nominálnej mzdy oproti druhému štvrťroku minulého roka zaznamenalo všetkých 19 sledovaných odvetví hospodárstva a všetky mali tiež hodnotu mzdy vyššiu ako v rovnakom období pred pandémiou (v 2. štvrťroku 2019). V odvetviach, v ktorých pracuje najviac ľudí sa dosiahli vysoké medziročné prírastky, v priemysle o 13,5 % a v oblasti obchodu o 12 %, čo bolo výrazne viac aj ako v rovnakom období pred dvoma rokmi, teda pred pandémiou. Relatívne najrýchlejšie medziročne vzrástli mzdy v ubytovacích a stravovacích službách (o 20,7 %), ale išlo len o dorovnanie minuloročného prepadu, výška mzdy sa dostala prakticky na úroveň ako pred dvoma rokmi. Mzdy v tomto odvetví patria dlhodobo medzi najnižšie, aktuálne dosahujú len 55 % z priemernej mzdy v SR (664 eur). V porovnaní so situáciou pred pandémiou (2. štvrťrokom 2019) najvýraznejší rast dosiahla priemerná mzda v zdravotníctve a sociálnej pomoci, vzrástla o 23 %.

Spomedzi regiónov sa priemerná nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila vo všetkých krajoch, až na jeden región rasty prekonali úroveň 10 %. Najvyššie relatívne prírastky boli v Žilinskom (o 13,8 %) a Prešovskom kraji (o 13,4 %). Najnižší rast o 7, 4 % bol v Bratislavskom kraji, ale v tomto regióne je priemerná mzda dlhodobo vysoko nad priemerom celého hospodárstva SR, aktuálne dosiahla 1 467 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala výška mzdy od 933 eur v Prešovskom kraji do 1 152 eur v Košickom kraji. V porovnaní so situáciou pred dvoma rokmi dosiahli rast platov vyšší ako 10 % štyri regióny, a to Nitriansky, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj.

Za 1. polrok 2021 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR hodnotu 1.163 eur. Medziročne sa zvýšila o 7 %, a v porovnaní s obdobím pred dvoma rokmi bola nominálna priemerná mzda vyššia o 9,5 %. Reálna mzda po zohľadnení inflácie medziročne vzrástla o 5,3 %.