štvrtok 9. septembra 2021

EU: Strategický výhľad 2021

V schválenej druhej výročnej správe o strategickom výhľade Schopnosť a sloboda Európskej únie konať identifikovala Európska komisia štyri hlavné globálne trendy: zmena klímy a iné environmentálne výzvy, digitálna hyperkonektivita a technologická transformácia, tlak na demokraciu a hodnoty a zmeny v celosvetovom poriadku a demografii. Zároveň stanovila 10 kľúčových oblastí činnosti, v ktorých môže EÚ ísť svetu príkladom a vybudovať si otvorenú strategickú autonómiu.

Opatrenia spadajú do desiatich strategických oblastí politík
  1. Zabezpečenie udržateľných a odolných systémov zdravotnej starostlivosti a potravín.
  2. Zabezpečenie dekarbonizovanej a cenovo dostupnej energie.
  3. Posilnenie kapacít v oblasti správy údajov, umelej inteligencie a špičkových technológií.
  4. Zabezpečenie a diverzifikácia dodávok kritických surovín.
  5. Zabezpečenie globálnej pozície určovateľky noriem.
  6. Budovanie odolných a nadčasových hospodárskych a finančných systémov.
  7. Rozvoj a udržanie zručností a talentov zodpovedajúcich ambíciám EÚ.
  8. Posilnenie bezpečnostných a obranných kapacít a prístupu do kozmického priestoru.
  9. Spolupráca s globálnymi partnermi na podpore mieru, bezpečnosti a prosperity pre všetkých.
  10. Posilnenie odolnosti inštitúcií.
Tohtoročná správa vychádza zo správy o strategickom výhľade na rok 2020, v ktorej sa zaviedla odolnosť ako nový kompas tvorby politík EÚ. V správe o strategickom výhľade na rok 2021 sú rozvedené megatrendy a politické opatrenia, ku ktorým dospeli útvary Európskej komisie pri medziodvetvovom prognostickom skúmaní. Jeho súčasťou boli rozsiahle konzultácie s členskými štátmi a inými inštitúciami EÚ zapojenými do rámca Európskeho systému strategických a politických analýz (ESPAS).

V dňoch 18. – 19. novembra usporiada Európska komisia výročnú konferenciu o Európskom systéme strategických a politických analýz, na ktorej sa bude diskutovať o hlavnej téme budúcoročnej správy o strategickom výhľade, čiže o súbežnej zelenej a digitálnej transformácii. Budú sa hľadať spôsoby, ako sa môžu navzájom posilňovať, okrem iného aj využívaním nových technológií. Okrem toho bude vo všetkých členských štátoch pokračovať celoeurópska prognostická sieť „ministrov pre budúcnosť“ v budovaní prognostických kapacít vo verejnej správe členských štátov EÚ. Neskôr tento mesiac komisia dokončí aj verejnú konzultáciu o svojich prehľadoch odolnosti, ktoré slúžia ako nový nástroj na celostnejšie posudzovanie odolnosti v EÚ a jej členských štátoch. Vďaka svojmu presahu mimo HDP obohacujú meranie sociálneho a hospodárskeho blahobytu. O návrhoch prehľadov odolnosti prebieha do 30. septembra verejná konzultácia.