piatok 10. septembra 2021

Aktuálne: Dištančne alebo prezenčne?

Ďalší prieskum s takmer 200.000 účastníkmi cez aplikáciu Viber zisťoval, ako si používatelia z 11 krajín: Grécka, Maďarska, Chorvátska, Srbska, Bosny, Bulharska, Ukrajiny, Slovenska, Českej republiky, Poľska a Slovinska, predstavujú vyučovanie v novom školskom roku.

Až 78 % Slovákov uviedlo, že by sa radi vrátili do škôl a rok absolvovali tradičným spôsobom vzdelávania. Na porovnanie, dištančné vzdelávanie by zvolilo len 9 % slovenských respondentov. A 13 % opýtaných uviedlo, že pre nich funguje vyučovanie rovnako dobre, či už ide o dištančný alebo prezenčný spôsob. Situácia v ostatných krajinách sa veľmi nelíši, nakoľko sa tradičným a osvedčeným spôsobom chce vzdelávať viac ako 70 % hlasujúcich.

V druhej otázke odpovedali respondenti na to, aký spôsob učenia je podľa nich najefektívnejší. Podľa výsledkov prevláda mienka, že osobný prístup v triede je tým najlepším spôsobom vzdelávania žiakov. Vo väčšine krajín bolo toto číslo vyššie ako 80 %, konkrétne na Slovensku, až 85 % opýtaných. Na druhej strane zostáva aplikácia najdôležitejšia, pokiaľ ide o komunikáciu s rodičmi, učiteľmi a spolužiakmi, ale aj pri zdieľaní a prijímaní domácich úloh.