štvrtok 2. decembra 2021

Aktuálne: Výmazy z obchodného registra

Ministerstvo spravodlivosti SR na svojom webe vyzýva zástupcov spoločností, ktorých firmy boli minulý mesiac ​v dôsledku „čistenia obchodného registra" nedôvodne vymazané z Obchodného registra SR, aby ho čo najskôr kontaktovali. Zároveň informuje o právnom základe, podľa ktorého boli výmazy vykonané.

Proces  „čistenia obchodného registra“ začal v nadväznosti na novelu Obchodného zákonníka účinnú od 1. 10. 2020. Napriek pomerne dlhému obdobiu, odkedy sú zmeny platné a napriek tomu, že spoločnosti určené na výmaz boli ešte v marci 2021 zverejnené v Obchodnom vestníku a tiež na webe ministerstva spravodlivosti, po vykonaní technického výmazu sa na ministerstvo spravodlivosti začali obracať niektoré spoločnosti, že nevedeli o povinnosti, ktorej nesplnenie viedlo k ich výmazu.

Ak patríte k  spoločnostiam, ktoré nemali byť z obchodného registra vymazané, informujte o tejto skutočnosti na emailovú adresu: vymazy.orsr@justice.sk do 3. 12. 2021! Ministerstvo bude následne informovať o ďalšom postupe.