štvrtok 2. decembra 2021

Digitálna Európa: Šanca aj pre slovenské firmy

Investície prvých 28 výziev v hodnote takmer 2 miliardy eur z  programu Digitálna Európa 2021-2027 majú smerovať do umelej inteligencie, superpočítačov, na budovanie spoločných dátových priestorov, posilňovanie digitálnych zručností Európanov, ale aj do kybernetickej bezpečnosti a centier digitálnych inovácií.

Aj slovenské firmy sa môžu uchádzať o podporu na zavádzanie digitálnych technológií do praxe. Zámerom je zvýšiť úroveň digitálnych technológií poskytovaných občanom a rovnako pomôcť podnikom a inštitúciám v čo najväčšej miere nasadzovať a využívať digitálne riešenia. O podporu môžu žiadať inštitúcie aj podniky bez ohľadu na veľkosť, šancu majú aj malé start-upy. Väčšina výziev je pre svoju náročnosť orientovaná na konzorciá a zahraničné partnerstvá. Samotný program je postavený na spolufinancovaní s inými zdrojmi EÚ ako štrukturálne a investičné fondy či Plán obnovy a odolnosti. Celkový plánovaný rozpočet Digitálnej Európy je 7,5 miliardy eur a bude rozdelený do siedmich rokov. Aktuálne vypísané výzvy sú v hodnote takmer 2 miliardy eur.

Aktuálne otvorené výzvy sa týkajú siedmich oblastí
Európske digitálne inovačné centrá
Cloud, dáta a umelá inteligencia
Akcelerácia najlepšieho využitia technológií
Digitálna transformácia
Prípravné akcie pre spoločné dátové priestory
Kvantová komunikačná infraštruktúra
Pokročilé digitálne zručnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie spolu a ministerstvo hospodárstva vyhlásili súťaž, do ktorej sa mohli prihlásiť subjekty so záujmom stať sa centrami digitálnych inovácií. V národnom výbere uspeli štyria kandidáti, z ktorých Európska komisia vyberie víťazov. Úlohou inovačných centier je poskytovať znalosti, know-how a služby v zavádzaní digitálnych riešení, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti a pod. Malým a stredným podnikom budú poskytovať priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.