streda 1. decembra 2021

EU: Podpora kultúry a kreatívnych odvetví

Nová príručka CulturEU zhromažďuje možnosti financovania kultúrnych a kreatívnych odvetví na úrovni Európskej únie z 21 rôznych programov EÚ, od Kreatívna Európa a Horizont Európa až po štrukturálne fondy a Program InvestEU. Stačí len niekoľko kliknutí a tento interaktívny on-line nástroj môže nasmerovať ktorýkoľvek európsky kultúrny subjekt k najvhodnejšej dostupnej finančnej podpore EÚ.

Príručka bola vypracovaná s cieľom pomôcť partnerom všetkých typov a veľkostí pôsobiacim v kultúrnych a kreatívnych odvetviach zorientovať sa v oblasti financovania z prostriedkov EÚ, pochopiť dostupné príležitosti a v konečnom dôsledku im pomôcť získať ľahší prístup k financiám EÚ. Zainteresované strany môžu automaticky filtrovať príslušné možnosti financovania na základe svojich potrieb, odvetvia a typu organizácie, ktorú zastupujú. Príručku dopĺňajú inšpirujúce príklady a najlepšie postupy. CulturEU sa bude pravidelne aktualizovať najčerstvejšími informáciami o nových výzvach. Začiatkom roka 2022 bude k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ.

Opatrenia, ktoré sa doteraz prijímali na úrovni EÚ na podporu kultúrnych a kreatívnych odvetví:
  • zvýšenie finančnej podpory EÚ pre kultúrne a kreatívne odvetvia vo výške takmer 2,5 miliardy eur z programu Kreatívna Európa a vo výške takmer 2 miliárd eur z programu Horizont Európa. Tieto prostriedky sú určené na kultúrne, kreatívne a inkluzívne projekty v období 2021 – 2027,
  • vyčlenenie finančných prostriedkov z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
  • schválenie vnútroštátnej pomoci na základe dočasného rámca štátnej pomoci v celkovej výške viac ako 420 miliónov eur,
  • uverejnenie usmernení EÚ o bezpečnom opätovnom otvorení a obnove odvetvia,
  • spustenie špecializovanej platformy Creatives Unite, prostredníctvom ktorej sa umelci, interpreti a iní profesionáli pôsobiaci v oblasti kultúry a tvorivej činnosti môžu deliť o informácie a iniciatívy a vymieňať si nápady. Táto platforma má v súčasnosti viac než 43.000 používateľov.