streda 1. decembra 2021

Bratislava: Jednoduchší územný plán

Elektronické vyhľadávanie v územnom pláne mesta Bratislavy je od novembra jednoduchšie. Jeho kľúčová časť na mestskom geoportáli totiž prešla úpravou. Nová verzia je zrealizovaná tak, aby mal používateľ prehľad o aktuálnom stave územného plánu bez nutnosti vyhľadávať, kedy nastala pri jeho konkrétnych prvkoch posledná zmena.

Podľa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB) úplne odpadáva zbytočné preklikávanie sa cez jednotlivo schválené zmeny a doplnky v rámci jedného výkresu. Zjednodušila sa aj identifikácia pozemkov vďaka lepšiemu označeniu parciel. Postupne sa majú pridávať ďalšie druhy výkresov, ktoré sa tykajú napríklad dopravy či ochrany prírody a krajiny. Tím sekcie územného plánovania momentálne pracuje aj na podkladových materiáloch pre nový územný plán mesta Bratislavy.

Informácie z regulačného výkresu najčastejšie čerpajú zamestnanci štátnych inštitúcií, developeri, architekti, projektanti ako aj obyvatelia, ktorí sa chcú oboznámiť s potenciálnou výstavbou v meste. Na informácie z regulačného výkresu sa podľa MIB zvyknú odvolávať napríklad úradníci či politici pri rozhodovaní o schválení či zamietnutí stavebnej činnosti v meste. Ako zdroj informácií ho využívajú aj samotní projektanti či architekti, ktorí vo svojich rozvojových zámeroch musia splniť podmienky stanovené územným plánom.